Svenska Jägareförbundet

Meny

Skogsstyrelsen blåser upp siffrorna

Opinion 2019-11-22 För Svenska Jägareförbundet är det otvivelaktigt att Skogsstyrelsens rapport om viltets skador på skogsbruket innehåller sådana fel att rapporten...

Jägareförbundet: ”Lura inte landsbygden om vargen igen!”

Opinion 2019-04-13 Naturvårdsverket har gett naturvetare mandat att inte bara tolka EU-juridiken, de har dessutom fått möjlighet att bestämma Sveriges ambitionsgrad,...

"Barn i skogen är mer empatiska, friska och engagerade i miljön"

Opinion 2016-07-25 - Sverige är Europas snabbast urbaniserade land. Svenska barn besöker naturen hälften så mycket n...

Orimliga förslag om tvångsmedel

Opinion 2019-11-21 Svenska Jägareförbundet bildades en gång i tiden för att rädda hotade stammar av bland annat älg och björn. En alltför omfattande legal och illegal...

Viltets värde är mer än kronor och ören

Opinion 2017-09-05 Det pågår en kraftfull och onyanserad offensiv mot det svenska viltet. Från olika håll påstås att såväl älg som kronhjort och kanske framför allt...

 
Ladda in Fler