Svenska Jägareförbundet

Meny

Hagel

Det är mycket viktigt att ladda med rätt hagelpatron.

När du stoppar en patron i ett hagelgevär måste du vara säker på att vapnet är tillverkat för att tåla just den patronen. Användning av för långa patroner kan skada både vapnet och skytten.
Även hagelmaterialet har stor betydelse. Den som vill skjuta annat än lätta patroner med stålhagel eller andra hårda alternativhagel i sitt vapen, måste vara säker på att vapnet är stålhageltestat.
Det finns tyvärr ingen exakt gräns mellan lätta och tunga patroner, men patroner med 32 g stålhagel eller däröver, samt patroner med hårda hagel i större grovlek än
US4 ska definitive bara användas i vapen som av tillverkaren uppges tåla
motsvarande hagelblandningar.

HAGEL

Hagel US-nummer och användning.

 


2013-11-08 2014-11-11