Svenska Jägareförbundet

Meny
Kulammunition i de fyra klasserna.

Kulammunition i de fyra klasserna.

Kula

Information om kulammunition i de fyra klasserna.

Klass 1

För att en patron ska tillhöra klass 1 krävs att kulan ska väga lägst 9 g och att E100 är minst 2 700 J, alternativt att kulvikten är lägst 10 g och E100 minst 2 000 J. För blyfri kula gäller att kulvikten ska vara minst 7,7 g och E100 minst 2000 J.
Med ett jaktvapen i klass 1 är det tillåtet att jaga alla svenska viltslag.
Man kan också säga att klass 1 vilt är älg, hjortar, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn och vildsvin, när man ser till vad som är tillåtet i övriga klasser.

Klass 2

För att räknas till klass 2 måste kulan väga minst 3,2 g och värdet på E100 vara minst 800 J. Ammunition i klass 2 är tillåtet för allt vilt utom älg, hjortar, vildsvin, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn och vildsvin.
Omvänt kan man säga att klass 2 vilt därmed är sälar, rådjur, järv, lodjur och bäver, när man ser till vad som är tillåtet i övriga klasser.

För att ingå i klass 1 & 2 så måste dock kulan vara konstruerad för att expandera.

Klass 3

Kraven på ammunition i klass 3 är att kulan väger minst 2,5 g och har ett värde på E100 som är minst 200 J.
Ammunition i klass 3 är tillåtet för allt vilt utom älg, hjortar, visent, bison, myskoxe, mufflonfår, varg, björn, vildsvin, sälar, rådjur, järv, lodjur och bäver.
Omvänt kan man säga att klass 3 vilt är alla arter som inte ingår i klass 1 & 2 samt de som anges i klass 4 nedan, till exempel räv, grävling, hare, mårdhund, tjäder, orre och, gäss.

Klass 4

Ammunition som räknas till klass 4 utgår från energin vid mynningen, inte på hundra meters avstånd som i de övriga klasserna. 150 J gäller som gräns.
Någon minsta kulvikt finns inte. I klass 4 ingår bara mindre viltarter; vildkanin, iller, mink, hermelin, ekorre, mullvad, sorkar (även bisam), möss, knipa, vigg, gräsand, bläsand, kricka, morkulla, ripa, järpe, fasan, rapphöna, duvor, måsar, trutar, sothöna, skrakar och tättingar (inklusive kråkfåglar).


2013-11-08 2024-04-02