Svenska Jägareförbundet

Meny
Kulammunition i de fyra klasserna.

Kulammunition i de fyra klasserna.

Kula

Information om kulammunition i de fyra klasserna.

Klass 1

För att en patron ska tillhöra klass 1 krävs att kulan ska väga lägst 9 g och
att E100 är minst 2 700 J, alternativt att kulvikten är lägst 10 g och E100
minst 2 000 J.
Med en studsare i klass 1 är det tillåtet att jaga alla svenska viltslag.

Klass 1 viltslag

Klass 2

För att räknas till klass 2 måste kulan väga minst 3,2 g och värdet på E100
vara minst 800 J. Ammunition i klass 2 är tillåtet för allt vilt utom älg,
hjort, vildsvin, björn, mufflon, varg, visent och myskoxe.

Klass 2 viltslag

Klass 3

Kraven på ammunition i klass 3 är att kulan väger minst 2,5 g och har ett värde på E100 som är minst 200 J. Förutom de förbjudna djuren i klass 2 tillkommer också att det är förbjudet att skjuta rådjur, bäver, lo och järv.
De arter du får jaga med klass 3, förutom de som beskrivs i klass 4 nedan, är räv, grävling, hare, mårdhund, skogs- och fältfågel, gäss och änder.

Klass 3 viltslag

Klass 4

Ammunition som räknas till klass 4 utgår från energin vid mynningen, inte på hundra meters avstånd som i de övriga klasserna. Någon minsta kulvikt finns inte. Med klass 4 får du bara jaga en del mindre viltarter som mård, mink, iller, vildkanin, bisam, ripa, järpe, duva, måsfågel, björktrast, kråkfågel utom korp, samt en del andra arter som saknar jaktlig betydelse. Klass 4 får också användas för avlivning av vissa fällfångade djur, till exempel räv eller grävling, som annars inte får jagas med denna klass. Klass 4 får även användas vid grytjakt efter räv, grävling eller mårdhund och vid jakt med ställande hund efter grävling och mårdhund.
Även luft- och kolsyredrivna gevär (ej pistoler) i kaliber 5,5 mm eller större och som uppfyller energikravet räknas till klass 4. För att få användas vid jakt måste de laddas med speciella kulor som konstruerats för att expandera och deformeras vid träff.

Klass 4 viltslag


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-11-08 2016-09-21