Svenska Jägareförbundet

Meny

U

Underbeslag

Metallbeslaget undertill på studsare. Hos repeterstudsare med cylindermekanism och fast magasin är underbeslaget fäste för varbygel och magasinsbotten.

Uppborrning

En kraftig trångborrning (hög grad av tätskjutning) kan ändras till en svagare genom uppborrning av loppets trångborrningsdel. Arbetet försvåras i hög grad om loppet är förkromat. Annan benämning är öppning.

Urbränning

Även kallat erosion. Skador på främst kulvapenlopp genom påverkan av heta förbränningsgaser. Urbränningsskadorna, som uppstår nära patronläget, var allvarligare under den tid tändhattarna innehöll knallkvicksilver. Urbränningsskador ger försämrad precision.

Utdragare

Den anordning hos vapnet som vid öppning efter skott drar ut hylsan.

Utgångshastighet

Projektilens eller hagelladdningens hastighet vid mynningen. Betecknas V0.

Utkastare

Anordning som kastar hylsan ur vapnet efter utdragning. Kan vara av olika slag. Hos studsare med cylindermekanism är utkastaren en spärrhake i lådans vägg eller ett fjädrande stift i slutstyckets stötbotten. Jämför med ejektor.

Utträdespupill

Hos kikarsikte. Diametern på den samlade ljuskägla som lämnar okularet och når ögat. Objektivlinsens diameter i millimeter dividerad med förstoringsgraden ger utträdespupillens diameter. Den så kallade relativa ljusstyrkan, se ljusstyrka, är talet för kvadraten på utträdespupillens diameter i millimeter. Man ser utträdespupillen avteckna sig på okularlinsen om man håller ett kikarsikte med utsträckt arm mot dagsljuset.

Utvecklingstid

Se skottets utvecklingstid.


2012-10-15 2012-11-06