Svenska Jägareförbundet

Meny

Från A till Ö om vapen

Vi möter vi ofta ord och uttryck om jaktvapen och ammunition som kan vara svårtolkade. För nybörjare kan orden vara helt obegripliga men även den erfarne jägaren kan ibland ha svårt att förstå fackuttrycken.

Foto: Oscar Lindvall


Denna ordlista har tidigare varit publicerad i Svensk Jakt och är nu uppdaterad. Den riktar sig till jägare och med uppgift att förklara de vanligaste orden och termerna, förknippade med jaktvapen och dess användning. Vapenordlistan vänder sig till alla jägare men kanske ändå med en speciell tillägnan till den stora skara nybörjare, som varje år träder till som jägare.

Vapenordlistan omfattar ord och uttryck, i en del fall även talspråkliga sådana, som hör samman med jaktvapen och deras användning. Tillverkarnamn, namn på fabrikat och modeller har i regel inte tagits med. Undantag har gjorts när en modell eller ett fabrikat har blivit ett begrepp. Ord och uttryck för nu föråldrade eller antika vapen har i regel inte heller tagits med.

Sammanställd av Arne Ohlsson

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


2012-10-15 2023-03-20