Svenska Jägareförbundet

Meny

E

E

I ballistiska beräkningar och uppställningar tecknet för energi, det vill säga projektilens rörelseenergi. Tilläggsbeteckning i siffror anger på vilket avstånd från vapnet, i meter eller yards, uppgiften gäller.

Exempel: E100.

Efterbrännare

Ett otillfredsställande anslag av vapnets tändstift mot tändhatten, alternativt en felaktig tändhatt, kan ge en antändning av glödkaraktär i tändhattens tändsats. Efter någon fördröjning kan tändhatten explodera och ge normalt skott. Fördröjningar på flera sekunder kan förekomma men är ovanliga. Öppna inte ett klickande vapen omedelbart!

Ejektor

En fjäderspänd mekanism för utkastning av hylsan efter skott. Förekommer hos vapen av bryttyp.

Eldhål

I hylsa. Genom eldhålet, alternativt eldhålen, tänder tändhattsflamman krutet. Hylsan kan ha centralt tändhattsstäd mellan två eldhål (för Berdan-tändhatt) eller sakna städ och ha ett centralt eldhål (för Boxer-tändhatt med eget städ). Se Berdan, Boxer.

Energi

Se E och anslagsenergi.

Engelsk kolv

Vanlig benämning på kolv med rak kolvhals utan så kallat pistolgrepp, se detta ord. Annan benämning är rak kolv.

Enkelbössa

Vanlig benämning på hagelbössa med en pipa och laddbar med endast ett skott.

Enkelsäkring

Se avtryckarsäkring och säkring.

Enkeltryck

På engelska single trigger. Ett vapen med två pipor kan ha en avtryckarmekanism så konstruerad att avtrycket för båda piporna manövreras med en och samma avtryckare. I samband med att första pipan avlossas ställs avtryckarmekanismen automatiskt om till andra pipan. Detta sker antingen av avtryckarens rörelse eller av rekylen i skottet (mekanisk respektive rekylomställare).

Erosion

Se urbränning.

Excentriskt anslag

Tändstiftet slår inte mot tändhattens centrum. Kan orsaka klick, se detta ord.

Expanderande projektiler

Projektiler som inte är helmantlade. Ger vid anslag och inträngning på grund av att de expanderar (plattas till, deformeras), högre grad av sårverkan. De ger också kraftigare uppbromsning med högre avlämning av rörelseenergi.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


2012-10-15 2016-11-18