Svenska Jägareförbundet

Meny

Funktionsnedsättning

Möjlighet till viss anpassning av proven

Provtagare med funktionsnedsättning som förutsätter att de använder sitt eget vapen får göra det. Provtagare som behöver specialvapen men inte har det själv får svara för att det finns ett sådant vid provtillfället. Proven genomförs på det sätt som provledaren i varje enskilt fall anser mest lämpligt.

Rörelsehinder

Viss anpassning av provmoment medges. Kontakta Svenska Jägareförbundet för närmare information.

Annan funktionsnedsättning än rörelsehinder

För att anpassa proven på grund av annan funktionsnedsättning än rörelsehinder ska provtagaren kontakta Naturvårdsverket.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-10-31