Svenska Jägareförbundet

Meny

Svenska Jägareförbundet har nu inlett ett samarbete med flera aktörer om psykisk ohälsa riktat mot jägare. Foto: Madeleine Lewander

Nu hjälps vi åt vid psykisk ohälsa

Statistiken talar sitt tydliga språk. Cirka 50 personer varje år i Dalarna tar sina liv och 14 procent använder licensierade vapen som metod. Siffrorna varierar över landet, men ohälsan finns överallt. Svenska Jägareförbundet har nu inlett ett samarbete med flera aktörer om psykisk ohälsa riktat mot jägare.

Initiativtagare är Jägareförbundet Dalarna, region Dalarna samt Svenska rådet för hjärt- lungräddning och nu tas initiativet vidare till nationell nivå.
Det är vanligt att må dåligt psykiskt (det vi kallar psykisk ohälsa) någon gång i livet. Orsakerna till att man mår dåligt varierar naturligtvis från person till person. Ofta handlar det om problem och svårigheter som vi alla på något sätt kan relatera till, såsom nedstämdhet, ångest, sömnproblem, skadligt bruk av alkohol, relationer, ekonomi, kroppslig sjukdom, skuldkänslor och sorg.
I höst planeras flera aktiviteter för att lyfta detta ämne samt sätta fokus på vad jägarna som individer kan göra för att få hjälp eller att hjälpa andra.
– Trots att vi i dagens samhälle är mer öppna om psykisk ohälsa ser vi att det fortfarande finns en rädsla för att prata om det. Genom att engagera medlemmar i Svenska Jägareförbundet i finns utrymme till förbättring när det gäller att hjälpa varandra, säger Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna och en av initiativtagarna.
Jägareförbundets medlemmar är en grupp som delar gemenskap kring jakt, natur och djur. Intresset kan för många beskrivas som en identitet och livsstil med kamratskap och sammanhållning som en oerhört viktig del i av varför vi jagar.
– Vi är bra på att hantera svåra situationer som är praktiska, men vi behöver även bli bättre på området psykisk hälsa. Det handlar inte bara om självmord, utan även om attityder hur vi beter oss mot varandra. Vi har fantastiska och engagerade medlemmar som vi tror kan göra stor skillnad inom detta område, säger Dag Lidén, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

 


2023-05-10 2023-10-10