Svenska Jägareförbundet

Meny
En sköldpadda

Foto från www.nobanis.org, fotograf Henrik Bingsøe

Sköldpaddor i Sveriges natur? Vad rör det mig?

Sköldpaddor, mårdhund, tvättbjörn och andra invasiva främmande arter är ett hot mot naturen. Tillsammans kan vi stoppa dem.

Sköldpaddor är inget man förknippar med svensk natur. Men likväl finns de och lokalt är de ganska många.  Sedan 2010 har ett 30-tal vattensköldpaddor noterats i Artportalen, där man kan rapportera in observationer av olika djur och växter i Sverige. Men det finns med säkerhet många fler än så, framför allt i tätortsnära dammar och vattendrag i södra och mellersta Sverige. Den typ av sköldpaddor det är fråga om är vattensköldpaddor (Trachemys scripta), inkluderande tre underarter (gulbukad, rödörad och gulörad). Sköldpaddorna har rymt eller blivit utsläppta av folk som tröttnat på dem som husdjur, utan tanke på den skada de kan göra. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter.

Trachemys scripta är sedan 2016 upptagen på EUs lista över främmande arter som måste hanteras, helst utrotas, av medlemsländerna.
Inför 2019 fick Svenska Jägareförbundets insatsstyrka mot invasiva främmande arter i uppdrag av Naturvårdsverket att utrota de sköldpaddor som finns frilevande i Sverige. Arbetet kommer starta i juni. Vi behöver all hjälp vi kan få med att lokalisera var det finns sköldpaddor runt om i landet. De svenska jägarna spenderar mycket tid och stora summor pengar på att vårda det inhemska viltet, t.ex. genom att anlägga viltvatten. Att få in sköldpaddor i dessa vatten kan vara negativt.
Hjälp oss genom att skicka in observationer till oss. Det kan vara i det egna viltvattnet eller i stadsparken där ni bor.

Ingen kan säga var nästa invasiva främmande art dyker upp. Jägarkåren är en oerhört viktig grupp när det kommer till att övervaka och vårda naturen. Vi vistas ofta i skog och mark och upptäcker det som få andra ser. Förutom sköldpaddor arbetar Jägareförbundets insatsstyrka sedan tidigare med flera andra invasiva främmande däggdjur och fåglar. Mårdhunden är den mest kända arten där både projektet och de lokala jägarna har fått mycket beröm för den naturvårdsnytta vi gjort de senaste tio åren. Bisam är en annan art där förvaltningen söder om Höga Kusten i Västernorrlands län pågått sedan 2018. Mink förvaltas i ett särskilt projekt tillsammans med Finland och Norge. Övriga arter insatsstyrkan arbetar med är bl.a. tvättbjörn och nilgås. Är man intresserad av att veta mer om vårt arbete mot invasiva främmande arter kan man läsa mer här.  eller följa ”Mårdhundsprojektet” på Facebook.

Inte bara jägare är viktiga i kampen mot de invasiva främmande arterna. Förutom viltarter orsakar många främmande växter och vattenlevande arter stora problem i vår natur. Andra naturvårdsorganisationer delar vår oro. Den här artikeln är en del i ett informationssamarbete  lett av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med de svenska IUCN-medlemmarna (Internationella naturvårdsunionen) Svenska jägareförbundet, ArtDatabanken (SLU), Naturskyddsföreningen, och Världsnaturfonden WWF, för att få in fler inrapporteringar. Kanske du har en skunkalla, jättebalsamin, svartmunnad smörbult eller ullhandskrabba i din närhet, trots att den inte borde finnas där?

Tipsa Jägareförbundet om invasiva främmande sköldpaddor, däggdjur och fåglar

Tipstelefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se


2019-05-16 2023-02-22