Svenska Jägareförbundet

Meny

Här får du svar på frågor som rör det mesta om afrikansk svinpest. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Frågor och svar

Här får du svar på frågor som rör det mesta om afrikansk svinpest.
Källor: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket och Svenska Jägareförbundet.


Om afrikansk svinpest

Kan man se i trikinproverna om djuret har afrikansk svinpest?+

Nej, trikinproverna undersöks inte. Vildsvin som var till synes friska när de sköts har inte smittan i musklerna.

Hur länge överlever viruset? +

Stallmiljö: Upp till en vecka.
Gödsel i rumstemperatur: Upp till en vecka.
Blod i rumstemperatur: Mer än ett år.
Fryst/rökt/torkat kött: Mer än ett år.

Dödar värme/kyla viruset?+

Det överlever frysning, se frågan här ovan. Kläder och utrustning kan saneras genom att skrubbas och läggas i bastu, över 60 grader i 30 minuter.

Är viruset luftburet?+

Nej

Sprids viruset med fästingar eller myggor?+

Nej. Fästingar har ingen betydelse för smittspridningen i det utbrott som pågår. Ett släkte av mjuka fästingar (Ornithodoros) kan vara reservoar för ASF och fungera som en biologisk vektor och sprida smittan. Detta släkte av fästingar har vi dock inte i Sverige och de fästingar vi har här kan inte bära på, eller sprida afrikansk svinpest. Inte heller myggor har betydelse för spridning av afrikansk svinpest. 

Kan djur som äter vildsvinskött eller avföring sprida smittan via sin avföring?+

Nej, det smittar inte via avföringen om det fått i sig smittat kött t.ex. från ett vildsvinskadaver. Däremot kan djuren bära med sig smittan i pälsen och på halsband/pejl och liknande.

Plockade svamp inom zonen innan förbudet trädde i kraft, kan jag äta den?+

Ja. Men kompostera renset i slutna kärl.

Vad räknas som väg?+

Jordbruksverket definierar anlagd väg så här: en allmän väg är alltid en anlagd väg. Andra vägar kan anses vara anlagd väg om vägen är avsedd för att en bil ska kunna köra på den, till exempel att den är belagd med material som asfalt eller om den leder till en bostad.

När kan jag jaga/besöka zonen igen i bästa respektive värsta fall?+

I Belgien/Tjeckien tog det två år innan området friskförklarades. I bästa fall ett och ett halvt år. I sämsta fall betydligt längre än så.

Riskerar inte jägarna som letar döda vildsvin att driva smittade djur ut ur zonen?+

De jobbar extra försiktigt, smyger för att störa så lite som möjligt. De får även en särskild utbildning på hur de ska röra sig i området.

Varför kan inte smittan spridas till människor?+

Virus är specialiserade för vissa djur. Detta virus drabbar bara grisdjur.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla någon som är olovandes i zonen?+

Jordbruksverket arbetar med frågan kring tillsyn men har tyvärr inget tydligt svar att ge i dagsläget. Frågan är prioriterad men inte utarbetad än. Jordbruksverket är kontrollmyndighet för beslutet (15 § epizootiförordnignen [1999:659]) och vi har flera medarbetare på plats inom den smittade zonen.

Vildsvinen var här och bökade upp gräsmattan i natt (inom zonen) får jag beträda gräsmattan?+

Du får vistas i din trädgård. Eftersom du vet att vildsvin har varit där kan du för att förhindra en eventuell smitta rengöra de skor du använder i trädgården.  Rekommendationer kring rengöring av skor och kläder inom den smittade zonen hittar du på vår webbsida via nedan länk:

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Räknas sjöar till zonen, alltså, får jag fiska?+

Sjöar räknas till zonen. Det är tillåtet att åka båt och fiska i sjöarna under förutsättning att det går att ta sig till sjön eller vattendraget genom att använda anlagda vägar. Det är också tillåtet att fiska från land, till exempel från en brygga om det går att ta sig till och från fiskeplatsen genom att använda anlagda vägar. Det är inte tillåtet att ta sig till och från sjöar, vattendrag och fiskeplatser om det innebär att du måste röra dig utanför anlagda vägar till exempel i skog och mark.

Kommer det att bli aktuellt att skjuta av alla vildsvin i området?+

Ja, så snart vi har mer information om var smittan finns, vi har hunnit planera en jaktinsats och bedömer att det är lämpligt att inleda jakt.


Hund

Kan jag bjuda in hundförare från den smittade zonen, vad krävs för att de inte ska sprida smittan?+

Som alltid är det viktigt att jägare som flyttar sig mellan olika jaktmarker rengör skor, kläder och utrustning mellan markerna. Med en sådan rutin utgör jägare som bor inom den smittade zonen inte en högre risk för smitta än jägare från andra områden.

Kan djur som äter vildsvinskött eller avföring sprida smittan via sin avföring?+

Nej, det smittar inte via avföringen om det fått i sig smittat kött t.ex. från ett vildsvinskadaver. Däremot kan djuren bära med sig smittan i pälsen och på halsband/pejl och liknande.

Hur gör jag om hunden rullar sig i vildsvinsavföring i området?+

Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.

Behöver jag schamponera hunden med ett speciellt schampo?+

Nej, använd ett vanligt hundschampo. Skrubba. Det viktigaste är att få bort smutsen.

Hur långt utanför zonen får jag släppa hunden?+

Om du vistas utanför zonen får du ha din hund lös enligt ordinarie regler*. Inom zonen är det förbjudet att släppa hundar lösa i skog och mark. Du får därmed inte ha din hund lös utanför zonen på så sätt att den riskerar att springa in i zonen. Anledningen till förbudet är att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och därmed sprider smittan vidare till andra områden.

* 16 §   Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Finns det några begränsningar för den som har vistats i den smittade zonen och vill delta i aktiviteter och evenemang utanför zonen? Får man ta med sig sitt sällskapsdjur eller sin häst?+

Om du har följt restriktionerna i den smittade zonen, det vill säga vistats på tillåtna platser och vid behov rengjort dina skor, kläder och annan utrustning, så kan du fritt besöka platser utanför zonen.

Det går också bra att ta med sig hundar och andra sällskapsdjur på aktiviteter och evenemang utanför zonen. Det gäller även hästar. Men djuren får bara ha vistats på tillåtna platser i den smittade zonen. Och det är bra att för säkerhets skull rengöra tassar och hovar.


Jägare och utrustning

Vilket desinfektionsmedel ska jag använda på kläder, kropp, bil?+

Det viktiga är att få bort smutsen. Det räcker alltså inte med att doppa stövlarna i desinfektionsmedel. Tvätta/skrubba noggrant. Och följ hygienråden.

Behöver jag anpassa rengöringen vid kyla?+

Vid kallt väder kan rengöringen behöva anpassas på vissa punkter. Jord, lera, med mera kan exempelvis frysa fast och då måste detta tinas upp innan det kan avlägsnas. Detta kan göras med en hetvattentvätt eller genom att du rengör i en uppvärmd tvätthall. Desinfektionsmedel kan också bete sig annorlunda vid kallt väder. Det kan behövas en annan koncentration och vissa desinfektionsmedel kan bli helt verkningslösa. Kontrollera därför med tillverkaren vad som gäller vid minusgrader.

Behöver jag köpa nya jaktkläder?+

Nej. Du ska rengöra kläder och utrustning. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen. Sanering kan även ske i bastu (minst 60°C i minst 30 minuter) efter att du rengjort med borste och vatten.

Jag har åtel/åtelkameror i zonen, vad gör jag med dem?+

Du får inte gå in till den. Däremot bör du rapportera misstänkta fall du ser på https://rapporteravilt.sva.se.  Likaså bör onormala förändringar avseende besöksfrekvens och gruppsammansättning meddelas som tips. När du rapporterar uppger du dina kontaktuppgifter och SVA kontaktar dig sen för vidare utredning.

Kan det bli aktuellt med skottpengar på vildsvin runt/i zonen?+

Myndigheter tittar på frågan om premie för upphittade döda djur eller fällt vilt.

Jag har skjutit ett vildsvin nära gränsen, vad ska jag tänka på?+

Alla vildsvin som skjuts inom det smittade området ska provtas för afrikansk svinpest. Utanför den smittade zonen kan du hantera vildsvin som vanligt. Jägare uppmanas till ökad vaksamhet och rapportering av alla döda vildsvin eller vildsvin som visar tecken på sjukdom och avlivas, så att provtagning kan ske. Rapportera fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA. Alla jägare bör vara uppmärksamma på avvikande beteenden hos vildsvin samt aktivt titta efter förändringar på inre organ vid urtagning.

Jag är jägare och vill gärna hjälpa till i det smittade området. Vem kan jag kontakta?+

I nuläget är det framför allt lokala jägare som används i arbetet. Inbjudan  har gått ut via Viltdata till berörda älgjaktområden. Jägareförbundet avser även att skicka till våra medlemmar i fyra berörda kretsar som täcker in 99 procent av området.
Men situationen kan förstås förändras framöver och Svenska Jägareförbundet är tacksamma att så många jägare vill erbjuda sin hjälp.

Jag har gillrat en rävfälla i zonen, hur gör jag med den?+

Om det finns särskilda skäl kan du söka dispens från restriktionerna inom zonen hos Jordbruksverket. Då kan du mejla oss på denna mejladress operativdjur.asf2023@jordbruksverket.se eller använda vår e-tjänst som kommer inom kort.

Får jägare som deltar i sökandet av döda vildsvin ersättning?+

Ja, jägare och andra som deltar i sökandet av döda vildsvin i närheten av Fagersta får statlig ersättning. 

Här hittar du blankett och mer information om ersättningen (Jordbruksverkets hemsida)

Läs mer (Svensk Jakt)

Hur ska jag tänka som jagar utanför skyddszonen?+

Utanför skyddsområdet är det bäst om jaktlig verksamhet fortsätter med så lite förändring som möjligt, undantaget jakt med hund där man måste anpassa sig om det finns risk att man påverkar den skyddade zonen. Syftet är att undvika förändringar i vildsvinens rörelsemönster.

Alltså:

  • Fortsätt jaga som tidigare när det gäller vaktjakt, smygjakt, åteljakt
  • Fortsätt åtla som tidigare (varken öka eller minska)
  • Använd gärna åtelkameror och rapportera döda eller sjuka djur till SVA: https://rapporteravilt.sva.se/

Avskjutningsstatistik kommer kunna ge indikationer på förändringar i vildsvinsstammen, så fortsätt rapportering även här.

Kom ihåg:

  • Det är förbjudet att röra sig i skyddszonen – även för eftersök på påskjutet djur som gått in i zonen. Ha detta i åtanke vid all jakt.
Hur jagar jag med hund utanför skyddszonen? (Gäller även folkdrev eller liknande där vildsvinen störs.)+

Här gäller det att tänka till och använda sunt förnuft.

Kom ihåg:

  • Syftet är att vildsvinen inte ska röra sig ur zonen.
  • Det är förbjudet för hundar att vara i skyddszonen utanför väg och det är också förbjudet att röra sig i skyddszonen för att hämta upp sin hund.

Har du en vitt sökande hund och det finns risk att den kommer röra sig in i skyddszonen är rekommendationen därför att du avstår från att släppa den i nuläget. De uppoffringar vi gör idag har betydelse för hur situationen utvecklas.


Vildsvinsköttet

Om jag redan har kött i frysen, kan jag äta det?+

Ja. Det är ingen fara för människor att äta köttet men rester av kött och ben måste hanteras på ett säkert sätt genom att läggas i soporna. Rester av kött och ben får inte hanteras så att det hamnar i naturen där eventuell smitta kan spridas vidare.


2023-09-14 2023-09-14