Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu kan alla lämna synpunkter på EU-kommissionens kritiserade förslag om förändringar i vapendirektivet. Foto: Johanna Thörnqvist

Tyck till om vapenförslaget i EU:s egen webbenkät

Nu kan alla lämna synpunkter på EU-kommissionens kritiserade förslag om förändringar i EU:s vapendirektiv i EU:s egen webbenkät.

2016-01-06

Det går bra att skriva sina synpunkter på svenska.

Svenska Jägareförbundet är hård i sin kritik av förslaget och har räknat upp en rad brister. Förbundet anser bland annat att probleminventering, konsekvensanalys och konsultation saknas.

Jägareförbundet anser också också att förbudet mot vissa halvautomatiska vapen inte är proportionerligt, rättssäkert och strider mot svensk grundlag och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Fram till 1 februari 2016 kan man lämna sina synpunkter.

Till webbenkäten!

Tillbaka till överblick