Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vi gör jobbet, så du kan ägna dig åt jakt och viltvård. Foto/montage: Mostphotos

Allt vi gör är för medlemmarnas skull

I fyra artiklar har Svenska Jägareförbundet beskrivit vad medlemmarna får av medlemskapet.
– Vi finns i princip hela vägen mellan varje viltväxel, på skjutbanorna, i länsstyrelser, riksdagshuset till korridorerna i Bryssel. Förbundet innehåller en helhet av tjänster och verksamheter som gör att du som medlem kan koppla av. Vi gör jobbet, så du kan ägna dig åt jakt och viltvård, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2024-05-13

Svenska Jägareförbundet har strukturerad verksamhet på fyra olika nivåer; i jaktvårdskretsen, hos länsföreningen, nationellt och internationellt. Alla dessa nivåer fyller en roll och ett syfte.
– En väl fungerande förening finns nära medlemmen. Där skapar man aktiviteter och förutsättningar, ordnar utbildningar, gör roliga saker ihop så att man känner sig välkommen, säger Peter Eriksson.

Han förklarar att förbundet också behöver arbeta med förutsättningarna, lagar och regler samt möjligheterna till jakt och viltvård. Därtill behöver man samla fakta och bygga kunskap. Detta sköts i huvudsak på nationell och internationell nivå.
– Om vi generaliserar och skapar en bild av en typisk medlem. Denna medlem stannar många år hos förbundet. Den är nöjd med vad vi gör och levererar, men är inte speciellt engagerad i arbetet. De betalar en medlemsavgift för att vi ska göra jobbet, säger Peter Eriksson.

Det han syftar på är att förbundet ska sprida kunskap om jakt, vilt och vad jägarna bidrar med till samhället. Påverka politiken. Ta fram tips och utbildningar så att de jägare som vill kan utveckla sig. Men att de samtidigt inte själva behöver lägga så mycket energi på olika jaktliga frågor.
– En del medlemmar brukar säga att Svenska Jägareförbundet är deras fackförening. För vi jobbar för dem och deras jakt. Och jag tycker det är ganska bra liknelse. För förbundet gör jobbet åt dig. Medlemsavgiften kan ses som en ganska liten betalning för att det ska finnas någon som företräder dig och jobbar strukturerat och faktabaserat med jaktliga frågor.

– Vi är den enda jaktliga organisationen som verkar på alla nivåer. Utan Svenska Jägareförbundet hade jakten sett väldigt annorlunda ut. Jakttidtabellen hade varit kort och reglerna många – utan att de bidragit till någon nytta. En del av våra framgångar syns. Andra syns inte. Det kan vara att vi lämnar så bra fakta att en idé eller ett förslag aldrig går vidare. Det avslutas redan innan det blivit känt för allmänheten.

Just därför är Peter Eriksson stolt. Inte bara över vad förbundet faktiskt gör för att bevara och utveckla jakten, utan också för att föreningen samlar mer än hälften av Sveriges alla jägare. Och att en stor majoritet är nöjda med vad förbundet gör.
– Vi behövs på alla fyra nivåer. Helheten skapas av att vi finns överallt. Samtidigt behöver vi alltid fler medlemmar som är villiga att ta på sig uppdrag för att driva jägarnas frågor. Faktum är att Svenska Jägareförbundets arbete är det enda sättet att säkerställa en bra jakt för våra barn och barnbarn, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick