Svenska Jägareförbundet

Meny

Tips inför jakten med hagel. Foto: Malin Liljeholm

Säkerhetstips för jakt med hagelvapen

Det finns en hel del att tänka på från säkerhetssynpunkt när det gäller jakten med hagelvapen. Några tips finner du här.

 • Träna hagelskytte regelbundet. Lär känna ditt vapen.
 • Laddning och patron ur sker alltid på passet.
 • När du laddar ditt vapen, håll pipan neråt genom hela förfarandet.
 • All förflyttning sker med brutet oladdat vapen – alternativt tydligt uppspärrat slutstycke/patronläge för halvautomater.
 • Ha regelbundna diskussioner om säkerhet i jaktlaget.
 • Passkytten ska alltid ha kännedom om var passgrannarna befinner sig.
 • Val av pass ska i första hand utgå ifrån att göra jakten säker – först därefter hur man får en effektiv jakten.
 • Stanna på passet tills jakten är avblåst.
 • Hundförare ska kontakta passkyttar via kommunikationsradio innan de går fram till passkyttarna. (Gäller främst vid jakt på markvilt.)
 • Skjut aldrig mot lågt flygande fåglar. Minst 45 graders vinkel från marken är en bra tumregel.
 • Vid jakter när jägare vistas nära varandra – exempelvis sjöfågeljakt med vettar, kaninjakt, ripjakt på fjällen och så kallad rough shooting – är korrekt vapenhantering extra viktig. Gå igenom reglerna noga innan jakten påbörjas.
 • Alla skott som avlossas ska vara säkra. Det innebär att skytten måste ha tid att avgöra varje enskild skottsituation. Detta gör att snabbt och oväntat uppdykande vilt/fågel – vid jakt med andra jägare nära dig – kräver extra försiktighet.
 • Vid fågeljakt gör skytten uppmärksam på risken att svinga bössan i förbjuden skjutriktning. Genomför åtgärder så att passen blir säkra.
 • Är jakthunden nära viltet bör skott alltid hållas inne.
 • Hagel kan rikoschettera. Därför bör extra försiktighet råda vid jakt i exempelvis terräng med berg och mycket sten, därför bör val av pass göras med hänsyn tagen till denna risk.
 • Använd signalfärgade klädesplagg. Eftersom fåglar har ett färgseende undviks ofta signalfärgade kläder vid fågeljakt. Under sådana förhållande ställs extra stora krav på information och planering så att jakten blir säker.

 


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2022-08-11 2022-08-11