Svenska Jägareförbundet

Meny

Tips inför jakten med hagel. Foto: Malin Liljeholm

Säkerhetstips för jakt med hagelvapen

Det finns en hel del att tänka på från säkerhetssynpunkt när det gäller jakten med hagelvapen. Några tips finner du här.

 • Träna hagelskytte regelbundet. Lär känna ditt vapen.
 • Laddning och patron ur sker alltid på passet.
 • När du laddar ditt vapen, håll pipan neråt genom hela förfarandet.
 • All förflyttning sker med brutet oladdat vapen – alternativt tydligt uppspärrat slutstycke/patronläge för halvautomater.
 • Ha regelbundna diskussioner om säkerhet i jaktlaget.
 • Passkytten ska alltid ha kännedom om var passgrannarna befinner sig.
 • Val av pass ska i första hand utgå ifrån att göra jakten säker – först därefter hur man får en effektiv jakten.
 • Stanna på passet tills jakten är avblåst.
 • Hundförare ska kontakta passkyttar via kommunikationsradio innan de går fram till passkyttarna. (Gäller främst vid jakt på markvilt.)
 • Skjut aldrig mot lågt flygande fåglar. Minst 45 graders vinkel från marken är en bra tumregel.
 • Vid jakter när jägare vistas nära varandra – exempelvis sjöfågeljakt med vettar, kaninjakt, ripjakt på fjällen och så kallad rough shooting – är korrekt vapenhantering extra viktig. Gå igenom reglerna noga innan jakten påbörjas.
 • Alla skott som avlossas ska vara säkra. Det innebär att skytten måste ha tid att avgöra varje enskild skottsituation. Detta gör att snabbt och oväntat uppdykande vilt/fågel – vid jakt med andra jägare nära dig – kräver extra försiktighet.
 • Vid fågeljakt gör skytten uppmärksam på risken att svinga bössan i förbjuden skjutriktning. Genomför åtgärder så att passen blir säkra.
 • Är jakthunden nära viltet bör skott alltid hållas inne.
 • Hagel kan rikoschettera. Därför bör extra försiktighet råda vid jakt i exempelvis terräng med berg och mycket sten, därför bör val av pass göras med hänsyn tagen till denna risk.
 • Använd signalfärgade klädesplagg. Eftersom fåglar har ett färgseende undviks ofta signalfärgade kläder vid fågeljakt. Under sådana förhållande ställs extra stora krav på information och planering så att jakten blir säker.

 


2022-08-11 2022-08-11