Svenska Jägareförbundet

Meny

Ö

Ögonavstånd

Avser kikarsikte. Det korrekta avståndet mellan skyttens öga och kikarsiktets okular. Felaktigt ögonavstånd innebär kantavskärmningar av siktbilden eller andra optiska störningar vid siktningen. Normalt ögonavstånd hos kikarsikten för gevär är cirka 7-8 centimeter.

Öppen hålspets

Jaktprojektil med ihålig främre del, hålspets, och öppet, inte täckt hål vid yttersta spetsen.

Öppen trångborrning

Inte exakt benämning på svag trångborrning, låg trångborrningsgrad.

Öppna riktmedel

Sikte och korn. Även öppna siktmedel.

Öppning

Av trångborrning, se uppborrning.

Öronskydd

Se hörselskydd.

Övergångskona

Den koniska övergången från patronläge till lopp eller från lopp till trångborrning. I senare fall även trångborrningskona.

Övermontage

Montage för kikarsikte, anbringat på vapnets, lådans översida. Även toppmontage.

Överslag

Träffläget ligger över riktpunkten. Genom att skjuta in jaktstudsaren med visst överslag (3-4 centimeter) på inskjutningsavståndet får man en värdefull gardering mot skadskjutningar på grund av för låga träffar, vid eventuell underskattning av avståndet under jakt. Många hagelskyttar vill att hagelvapnet ger ett överslag på 20-30 centimeter vid snabba skott (utan siktning längs spången) mot tavla.

Övningspatron

Hagel- eller kulpatron tillverkad för övningsskytte. Tillverkas i stora serier och vanligen med något mindre stränga krav beträffande material och tillverkning än vad som gäller för motsvarande jaktpatroner, vilket gör att priset kan hållas lägre.


2012-10-15 2012-11-06