Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersöksutbildning - utveckling

Under 2014 gavs Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildning en nystart. Det blev ett nytt och innehållsrikare utbildningsmaterial. Samtidigt bibehölls stora delar av nuvarande utbildning. Exempelvis utbildningens filosofi och den praktiskt inriktade kursen.

Ökat intresse

Denna nystart ger ett ökat intresse för Eftersöksutbildningen. Det märks i efterfrågan på kurstillfällen. Och även i ett ökat behov av instruktörer.

Utbildningen gäller förberedelse och genomförande av eftersök på klövvilt och rovdjur.

Förankring och lansering

Under vintern 2013-2014 träffades alla instruktörer regionalt för att de skulle få ta del av utbildningsmaterialet och lämna synpunkter. Och under 2012 förankrades det hela hos ledningen, förbundsstyrelsen samt hos förbundets tjänstemän. Lanseringen skedde första kvartalet 2014.

Tidigare rapportering

Läs om delar av rapporteringen som skett under arbetet med utbildningen:

Nya och återanvända delar i utvecklingsarbetet

Följande delar blev nytt i eftersöksutbildningen:

 • Enhetlig utbildning över landet
 • Tydliga kursplaner
 • Uppdaterat utbildningsmaterial med nya grafiska profilen
 • Aktuell juridik
 • Trafikeftersök
 • Rovdjur (räv, lo, varg och björn)
 • Ytterligare sätt att träna spårhunden
 • Eget teorimaterial på E-jakt ersätter tidigare kursbok
 • Större betoning av samarbetets betydelse för uppklarande av eftersök

Detta betyder i princip att inga korrigeringar gjordes av tidigare utbildnings innehåll eller grundfilosofi.

Inte heller eftersöksinstruktörens roll och befogenheter förändrades. Och även uppställda krav för att bli instruktör ligger fast.

Så skedde arbetet

Översynen av utbildningen skedde genom en arbetsgrupp. Den bestod av fyra tjänstemän och fyra experter på området. En stor tillgång var att det inom gruppen finns skiftande bakgrund, erfarenhet och kompetens.

Tjänstemännen borgar bland annat för kontakt med vår rikstäckande organisation. Experterna däremot svarar bland annat för gedigna kunskaper om eftersök, eftersöksutbildningar och Jägareförbundets hundverksamhet. Med mera.

Varför översynen?

En av grundorsakerna till översynen av Eftersöksutbildningen var att juridiken på området reviderats. En annan anledning var att trafikeftersöksorganisationen börjat anta en stabilare form, både i form av regelverk och manskap. Det var alltså ett bra tillfälle att se över utbildningen och säkra att Svenska Jägareförbundet tillhandahåller välutbildade eftersöksekipage.

Dessutom pekade utredningen av Svenska Jägareförbundets hundverksamhet, som presenterades i september 2012, på behov av åtgärder i Eftersöksutbildningen.

En ytterligare anledning till nytt utbildningsmaterial är Svenska Jägareförbundets ambition att komplettera fysiska utbildningar med webbaserade utbildningsverktyg.

Instruktörsträffar som genomfördes under utvecklingsarbetet

 • Norrbotten: december 2013
 • Mittnorrland: januari 2014
 • Skåne, Blekinge, Kronoberg: 4 februari 2014
 • Eksjö 5 februari
 • Värmland och Örebro: 22 februari 2014
 • Skövde 3 mars 2014
 • Göteborg 4 mars 2014
 • Falun 11 mars 2014
 • Märsta 18 mars 2014
 • Södermanland 23 mars 2014

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-10-17 2018-10-31