Svenska Jägareförbundet

Meny

Omprov av underkänt prov

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Vid underkänt teoretiskt prov får provtagaren mot erläggande av ny provavgift göra nytt försök annan dag.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten avståndsbedömning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök.

Motsvarande gäller om momentet precisionsskjutning i praktiskt grundprov kulgevär underkänts.

Provtagare som inte blir godkänd efter maximalt antal omprov får återkomma annan dag och, mot erläggande av omprovsavgift, göra två nya försök i det aktuella momentet.  


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-10-31