Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Naturvårdsverket har i stort sett följt alla de ändringar som Jägareförbundet föreslog i sin remissvad gäller föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. Foto: Madeleine Lewander.

Naturvårdsverket har i stort sett följt alla de ändringar som Jägareförbundet föreslog i sin remissvad gäller föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. Foto: Madeleine Lewander

Naturvårdsverket följer Jägareförbundets linje om fällor

Den 15 februari 2014 träder Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap i kraft. Verket har i stort sett följt alla de ändringar som Jägareförbundet föreslog i sin remiss.

2014-01-10

- Vi är otroligt nöjda med att våra synpunkter tagits på allvar av Naturvårdsverket. Verkets utkast hade många olyckliga formuleringar som Svenska Jägareförbundet påtalade i sitt remissvar i mitten av april förra året, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Inför förbundets remisshantering om fångstredskapen skapades ett otroligt engagemang bland Jägareförbundets medlemmar.
- Vi fick in många vettiga synpunkter som också användes i remissvaret. Det gör att det är extra roligt med ett sådant gensvar i det färdiga resultatet.

Naturvårdsverket påpekar i sitt pressmeddelande att ingen skillnad görs mellan olika sorters vilt, allt vilt ska skyddas från onödigt lidande. Fångstredskap är ett bra jaktmedel när de fungerar på ett säkert sätt, tillägger verket.
- Även detta uttalande är glädjande. Från Svenska Jägareförbundets sida har vi alltid varit noga med att poängtera att allt vilt har lika värde och ska behandlas lika. Det finns inga A- eller B-lag. Att myndigheten dessutom tar ställning för fällfångsten är bra och bör glädja de mer än 50 000 jägare som utövar fällfångst, säger Daniel.

I stort sett alla punkter i föreskrifterna följer Jägareförbundets linje. I det ursprungliga utkastet fanns till exempel förslag på en tidsbegränsning av typgodkännandet. Denna tidsbegränsning har tagits bort.
- För de flesta typgodkända fällorna saknas upphovsman och patent. Det innebär att ingen kan anses ansvarig för att fällan typgodkänns på nytt eller testas fortlöpande. En fälla som en gång typgodkänts måste anses lämplig tills motsatsen bevisats, säger Daniel.

Vidare fanns i förslaget ett krav på larm. Även detta krav har tagits bort efter förbundets synpunkter.
Det enda som Svenska Jägareförbundet  inte fick gehör för är att konstruktören själv måste betala för tester av fångstredskap. Naturvårdsverket anser att det är rimligt att konstruktören själv ska betala för tester eftersom det till stor del handlar om kommersiell verksamhet.

Madeleine Lewander

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick