Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Älgstammen växte i allt snabbare takt. Vid en flyginventering i Värmland vintern 1978/79 insågs vidden av ”Älgexplosionen”. Foto: Sarah Nordlinder

Älgstammen växte i allt snabbare takt. Vid en flyginventering i Värmland vintern 1978/79 insågs vidden av ”Älgexplosionen”. Foto: Sarah Nordlinder

Del 5 i Sagan om älgen: Älgstammen exploderar

I motsats till kritikernas ödesprognoser ökade älgstammen i de båda försökslänen. I Kronoberg hade avskjutningssiffran 1970 mer än fördubblats. Och jägarna i de båda försökslänen var positiva till det nya systemet.

2014-02-19

Försökstiden förlängdes och 1977 hade avskjutningen mer än tredubblats i Kronobergs län.
I och med de höga avskjutningssiffrorna i försökslänen ställde sig många frågan om jakten tog mer än tillväxten.
Även Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen kom med i försöksverksamheten 1971.

Läs mer!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick