Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Cirka 60 personer slöt upp och deltog i diskussionerna om hur samverkan kring vildsvinen ska bli bättre. Foto: Magnus Rydholm

Cirka 60 personer slöt upp och deltog i diskussionerna om hur samverkan kring vildsvinen ska bli bättre. Foto: Magnus Rydholm

Vildsvinskonferens för ökad samverkan

Svenska Jägareförbundet vill öka samverkan runt vildsvinsjakten. Ett viktigt steg tas 11 och 12 februari då förbundet inbjudit till vildsvinskonferens i Vrigstad. Cirka 60 deltagare anmälde sig.

2014-02-11

Det allra viktigaste elementet för att lösa vildsvinsproblematiken är jägarnas och lantbrukarnas förmåga att samarbeta. Några enhetslösningar som kan bestämmas från nationellt håll finns inte.
Det var med denna utgångspunkt som Jägareförbundet bjöd in alla aktörer runt vildsvinsförvaltningen i södra Sverige till en konferens – med fokus på samverkan.

Cirka 60 personer slöt upp och deltog i diskussionerna om hur samverkan kring vildsvinen ska bli bättre.
– Vi måste prata med varandra, inte om varandra, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
Han menar att lantbrukare och jägare måste diskutera hur de gemensamt ska hjälpa varandra för att klara av de olika situationer och problem som kan dyka upp. Samarbetet är avgörande för att bli bättre.

På programmet fanns punkter som tog upp lyckade erfarenheter från vildsvinsjakter, hur man arrangerar samjakter, vildsvinsjakt ur ett europeiskt perspektiv, eftersök, etik, olika diskussioner och mycket annat.
– Det är nyttigt och lärorikt. Samverkan är svårt att få igång. Så konferensen är välbehövlig, säger Ulrica Nymberg från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick