Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Professor Urban Nilsson, längst till vänster, diskuterar lövinblandning i en granskog med några av exkursionsdeltagarna. Foto: Göran Bergqvist.

Hur ska framtidens skogar skötas?

Hur våra skogar ska skötas för att möta morgondagens behov var temat vid en exkursion på ASA försökspark under måndagen och tisdagen.

2015-04-22

Future Forests är namnet på ett sexårigt forskningsprogram med sikte på hur skogen kan skötas för att bättre kunna leverera olika nyttor vid sidan av virkesråvara, som till exempel biologisk mångfald. Den 20 – 21 april samlades referensgruppen till delprogrammet om skogsskötsel för en tvådagars exkursion vid ASA försökspark i Kronoberg för att ta del av de senaste resultaten.

I delprogrammet, som leds av Professor Urban Nilsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, studeras många aspekter på skogsskötsel. Allt ifrån hur skogar kan anläggas och skötas för att öka den biologiska mångfalden till hur skogsproduktionen kan ökas genom intensiv gödsling av unga bestånd eller hur skogar för kontinuitetsskogsbruk kan åstadkommas. Viltbetets påverkan på den unga skogen diskuterades livligt, till exempel hur möjligheterna att föryngra skog med viltbegärliga trädslag påverkas.

Från Jägareförbundets sida deltar Göran Bergqvist i referensgruppen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick