Var med och påverka beslut om EUs fågel- och habitatdirektiv! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

EU-enkät

Fyll i EU-enkäten inför utvärderingen av fågel- och habitatdirektiven.

Var med och påverka beslut om EUs fågel- och habitatdirektiv!

- Den här enkäten är mycket viktig och har stor betydelse för vår jakt i framtiden. Svaren har stor inverkan på kommissionens beslut om en eventuell revidering av direktiven.

2015-06-04

Det säger Anders Grahn, chef för intressebevakning och juridik på Svenska Jägareförbundet.

Som en del i Kommissionens arbete med att utvärdera fågel- och habitatdirektiven har det lanserats ett internetbaserat samråd. Samrådet består av en enkät med frågor om direktivens proportionerlighet och ändamålsenlighet samt om de ger önskat resultat.

Enkäten är uppdelad i två delar och kan läsas och fyllas i på svenska. En första del med mer generella frågor och en andra del för de som tycker sig ha goda kunskaper om direktiven.

- Observera att även om man bara fyller i den första delen så kan man använda den andra delens textruta för fria kommentarer. Utnyttja den möjligheten, uppmanar Anders Grahn.
-  Vi tycker att det är viktigt att betona att vi behöver direktiv som är flexibla och kan anpassa sig till förändringar i naturen.

 - Genom att fylla i enkäten påverkar vi kommissionens beslut.  Det är viktigt att så många som möjligt deltar och även sprider informationen om enkäten.

Sista datum  för att fylla i enkäten är 24 juli.

Enkäten hittar du här! (Välj svenska i högerkolumnen)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick