Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Fotograf: Hans Ring

Fotograf: Hans Ring

Inventering gör rovdjursförvaltningen bättre

Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket har tecknat ett avtal om att förbundet ska utföra rovdjursinventering.
– För att vi ska få en fungerande rovdjursförvaltning krävs det att vi har kunskap om hur stora stammarna är. Jägarna är de enda som klarar av att inventera hela Sverige, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2015-06-09

Hur många vargar och lodjur finns det i Sverige? Den frågan är den viktigaste utgångspunkten i rovdjursförvaltningen. Kvaliteten på uppgifterna avgörs av många faktorer, bland annat snö, hur många som inventerar och hur kriterierna ser ut för att kvalitetsgranska observationer.

– Under årets vargjakt fick vi bekräftat, det vi länge misstänkt. Ibland är det inte en vargflock utan två i ett område. Och en sådan observation pekar mot dubbelt så många vargar i det området. Ska vi få rovdjursförvaltningen att fungera måste vi ha bra inventeringsunderlag.

Naturvårdsverket och Svensk Jägareförbundet har därför kommit överens om att förbundet ska utföra rovdjursinventering i landet och att vi i alla sammanhang ska samla allt underlag i databasen Skandobs, där alla kan ta del av resultaten. Avtalet är ettårigt, men avsikten är att inventeringsuppdraget ska bli långsiktigt.
– Ska vi få bra inventeringsunderlag, med hög kvalitet över hela landet, så är det bara jägarna som klarar av uppdraget. Vårt incitament är att få fram så bra siffror som möjligt eftersom det dessa kommer ligga till grund för den jakt som ska utföras.
- Avtalet ger oss också möjligheten att mer atkivt delta i utvecklingen av rovdjursinventeringar och var dessa ska genomföras, vilket är viktigt för oss och våra medlemmar. 

Allt inventeringsarbete ska ledas av respektive länsstyrelse, som också bekostar inventeringen.
Svenska Jägareförbundet har under många år lett arbetet med viltövervakningen i Sverige. Detta arbete har byggt kompentens och förmåga att kunna ta fram sann och relevant fakta om viltstammarna i landet.
– Arbetet i sig är inget konstigt för oss. Vi inventerar alla andra viltarter. Nu ska vi inventera rovdjur också, säger Daniel Ligné.

För mer information kontakta:
Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundets, 070-330 06 73

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick