Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Förbundets arbete gav resultat

Regeringen vill att Polismyndigheten tar krafttag och kommer till rätta med de långa handläggningstiderna för vapenlicenserna. – Efter ett enträget och långvarigt arbete på många olika fronter börjar vi se en vändning på problemet med för långa handläggningstider för vapenlicenser, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

2015-08-12

I Stockholm har licensfrågorna prioriterats om och tiderna gått ner till hanterbara nivåer. Sorgebarnen i sammanhanget är Västra Götaland och Region Skåne. Där finns de stora problem alltjämt kvar.
– Men nu när regeringen gett rikspolischefen en så tydlig markering måste det hända något även där.
Ola Wälimaa förklarar att förbundets kontakter med riksdagspolitiker och regering för att påtala de problem som finns och lämna förslag på alternativa lösningar har gett resultat.
– Den 1 mars 2017 ska slutredovisningen ske och då ska Polismyndigheten kunna uppvisa konkreta förbättringar när det gäller handläggningstiderna. Sker det ingen förbättring är det läge att överväga vilken myndighet som ska ansvara för vapenlicenserna. Jägareförbundet har föreslagit att vapenfrågorna kan flyttas över till en ny jaktmyndighet, sägerOla Wälimaa.

JO-kritik
– Vi har dock goda kontakter med polismyndighetens vapenhandläggare och vapenansvariga efter alla år av kontakter genom det allmänna uppdraget som byggt upp ett förtroende. Vi yttrar oss i cirka 100 ärenden per år och vi har också deltagit i vapenhandläggarkonferenser och utbildat handläggare i vapenfrågor, samt haft riktade utbildningar i Västra Götaland.
Ola Wälimaa förklarar att den långsamma handläggningen lett till ett flertal anmälningar till JO.
– Förbundets arbete och påtryckningar har bland annat lett till ett initiativärende hos JO, där JO 2014 uttalade allvarlig kritik mot polisen i delar av landet vilket nu också regeringen tagit intryck av.

Agerat kontinuerligt
Ola Wälimaa berättar att förbundet ibland får kritik för att det händer för lite. Men i denna fråga har förbundet kontinuerligt självt eller i samverkan med andra intressenter såsom andra jakt- och skytteorganisationer samt vapenindustri och handel tillsammans påverkat polismyndigheten och politiker. Kritiken i denna fråga känns inte riktigt rättvis, men det är en så viktig fråga för jägarna så känslorna blir starka.
– Vi har även själva eller tillsammans med skytteorganisationer eller handel skrivit debattartiklar och nu i morgon kommer en representant från Svenska Jägareförbundet att delta i SVT:s morgonsoffa, vilket visar på att frågan nu även får ett allmänt intresse. Vi är ju cirka 600 000 vapeninnehavare i Sverige, så det är ju inte så konstigt egentligen.
– När nu regeringen givit Polismyndigheten ett så tydligt uppdrag att förbättra situationen kommer vi att sätta stort fokus på frågan och uppvakta rikspolischefen om det behövs för att så snart som möjligt komma tillrätta med problemet, säger Ola Wälimaa.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick