Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vargpar. Foto: Hans Ring.

Vargpar. Foto: Hans Ring.

Mycket rovdjursarbete under hösten

Massmedialt har det varit relativt tyst om rovdjursförvaltningen. Men Svenska Jägareförbundet arbetar intensivt med ett antal frågor. – Under hösten sker några viktiga händelser som vi måste vara förberedda på, förklarar Torbjörn Lövbom, ordförande för Jägareförbundets rovdjursråd.

2015-09-17

Redan 30 september ska Naturvårdsverket presentera resultatet av ett regeringsuppdrag kring att återigen utreda vargens referensvärde (eller gynnsamma bevarandestatus), samt förslag om en utvecklad skyddsjakt.

– En utredning som vi anser vara helt onödigt då gynnsam bevarandestatus redan har fastställts och rapporterats till kommissionen. Från förbundets sida arbetar vi bland annat intensivt med den information vi har samt stödjer Naturvårdsverket med fakta som myndigheten efterfrågar, säger Torbjörn Lövbom.

– Två dagar innan Naturvårdverket presenterar sitt uppdrag från regeringen har vi på Öster Malma ett möte med länsstyrelserna om skyddsjakten på varg. Syftet är att tillsammans diskutera hur allting från beslut till genomförande ska skötas och vilka möjligheter till förbättringar som finns.

I oktober kommer förbundet också att delta i en workshop med EU-kommissionen, som främst behandlar konflikten mellan rovdjur och rennäring.

– Den sista november ska Naturvårdsverket och Jordbruksverket presentera den socio-ekonomiska utredningen om hur vargarna påverkar landsbygdens näringar och renskötseln.

Under hösten kommer också länsstyrelserna att besluta om jakt på varg för nästa år.

– Som alla förstår så kräver rovdjursförvaltningen en stor arbetsinsats av Svenska Jägareförbundet. Och det är ett mycket viktigt arbete så vi spar inte på krutet i denna fråga, säger Torbjörn Lövbom.


Torbjörn Lövbom.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick