Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Magnus Hansson

Förbundet positivt till fjälljaktsförslag

Svenska Jägareförbundet är positivt till det förslag som regeringen skickat ut angående småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen.

2016-01-20

I sitt remissvar skriver Jägareförbundet: ”Förbundet är övertygat om att detta kan leda till dels en bättre jakt och ett långsiktigt hållbart nyttjande av den resurs som fjälljakten utgör, dels minskade störningar för annan verksamhet i det svenska fjällområdet.

Se remissen här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick