Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Göran Ekström

Inget undantag från jakttiderna i Värmland och Örebro län

Naturvårdsverket beslutade på torsdagen att inte medge Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län undantag från föreskrifterna för förlängd jakttid.

2016-02-11

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro har tidigare ansökt om förlängning av jakttiden för licensjakt på varg.

De båda länsstyrelserna beslutade den 11 november 2015 gemensamt om licensjakt efter maximalt sex vargar i reviret Loka, som delas mellan länen. Länsstyrelsen i Värmland beslutade även om licensjakt i andra jaktområden.

Besluten överklagades och frågan prövas nu av Förvaltningsrätten i Karlstad.
Den 28 december 2015 beslutade förvaltningsrätten att besluten om licensjakt tills vidare inte ska gälla.

Länsstyrelserna har ansökt om undantag från föreskrifterna och vill förlänga jakttiden med sex dagar, för att kunna genomföra licensjakten, om Förvaltningsrätten beslutar att jakten kan genomföras.
Men Naturvårdsverket tycker inte att det finns tillräckligt starka skäl att i det här fallet göra avsteg från föreskrifterna.

Enligt verkets föreskrifter får länsstyrelsens beslut om licensjakt endast gälla perioden från och med den 2 januari till och med den 15 februari. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick