Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

-Vi måste få till en lösning med minskade koncentrationer i de vargtätaste områdena och vi förutsätter att riksdagsbeslutet om vargförvaltningen fullföljs, säger generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet kräver en aktiv vargförvaltning

I slutet av veckan kommer länsstyrelserna i mellersta Sverige att fatta beslut om vinterns vargjakt.
– Vi förutsätter att länsstyrelserna beslutar om en licensjakt som minskar koncentrationerna av vargstammen. Med Högsta Förvaltningsdomstolens och Riksdagens beslut i ryggen borde det vara möjligt, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2017-09-27

Svenska Jägareförbundet säger inte att det är enkelt för länsstyrelserna att med gällande direktiv, riktlinjer och krav som finns att fatta avvägda beslut.
– Men vi måste få till en lösning med minskade koncentrationer i de vargtätaste områdena och vi förutsätter att riksdagsbeslutet om vargförvaltningen fullföljs.
Förbundet anser att det är en viktig grundförutsättning för en stark naturbejakande livsstil på landsbygden ska kunna fortleva. En livsstil som i generationer har vårdat det vilda, bedrivit småskalig näring och som eftersträvat en meningsfull jakt.
– Jag tror jag med gott samvete kan säga, att jägare generellt har ett minimalt intresse för vargjakt, det är en nödvändighet för att få en meningsfull jakt och en fungerande viltvård, säger Bo Sköld

Svenska Jägareförbundet vill ha så få vargar som möjligt, max 150 vargar med tydligt minskade koncentrationer. För att minska koncentrationerna av varg krävs en ökad flexibilitet för länsstyrelserna. Förbundet anser att vi måste gå från dagens inlåsta länsvisa miniminivåer, till en miniminivå för hela rovdjursförvaltningsområdet.
– Om regeringen beslutar om ändringar i förordningen, får länsstyrelserna bättre förutsättningar att påtagligt minska starka koncentrationer i vargstammen.

Förbundet arbetar också för att bilagorna till Art- och habitatdirektivet ska få en ökad flexibilitet, så att rådande fakta, lokal hänsyn och forskning får större betydelse i beslutsunderlagen.
– Direktivets bilagor bör vara mindre statiska och mer flexibla, med andra ord mer anpassade till naturens, viltets och samhällets förändringar. Det skulle innebära att vargen flyttas från ett strikt skydd i bilagorna till att bli en förvaltningsbar art, säger Bo Sköld

Och i EU händer det en del saker.
– Vi anser att det är positivt att EU-kommissionen nyligen har uppmanat medlemsstaterna att göra mer för att uppnå samexistens med vargen som man betecknar som en ”konfliktart”.
– Forskarna har pekat ut vilka faktorer som skapar grogrund för illegal jakt. Vi arbetar utifrån detta och vill få till ett förvaltningssystem som gör att människor känner tilltro till såväl samhälle som vargförvaltningen. Vi bedömer att det är den enda vägen som leder oss åt rätt håll, säger Bo Sköld.

Bo Sköld är imponerad av det tålamod jägarna visat.
– Det finns ett stort engagemang, kunskap och bidrag från jägarna. Genom viltövervakning, viltvård, eftersök av trafikskadat vilt och rovdjursinventering bidrar jägarna med stora samhällsvärden och ny kunskap. Sverige har en kunnig ideell jägarkår som gett hela samhället en variationsrik viltstam och ökad biologisk mångfald.
– Ta vara på det engagemanget, den kunskapen och förståelsen för samspelet i naturen när beslut om vargstammen ska fattas, uppmanar Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick