Nuvarande fjälljaktssystem kan fortsätta - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Oscar Lindvall

Nuvarande fjälljaktssystem kan fortsätta

Hovrätten för Övre Norrland har avkunnat dom i målet mellan den svenska staten och Girjas sameby. Domen är ett mellanting som erkänner att samerna har större rätt till jakten, men ger samtidigt ett godkännande till nuvarande system av jaktupplåtelse.

2018-01-23

Svenska Jägareförbundet har bara snabbt granskat domen från Hovrätten för Övre Norrland. Snabbanalysen visar att domen underkänner statens rätt att upplåta jakt som fastighetsägare, men den godkänner nuvarande system där länsstyrelserna sköter detta. Nuvarande upplåtelseform bryter inte mot några lagar. Den diskriminerar ingen part.

– Från Svenska Jägareförbundets håll arbetar vi för en bra jakt, en bra viltförvaltning och bra villkor för jägarna. Dagens dom ger godkänt till nuvarande upplåtelseform, vilket i sak betyder – inga förändringar. Det tycker vi är positivt, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm

– Men vi bedömer det som sannolikt att domen kommer överklagas till Högsta domstolen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick