GDPR träder i kraft - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

GDPR träder i kraft

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Svenska Jägareförbundet har lagt ned ett stort arbete för att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter skyddas på rätt sätt.

2018-05-24

Syftet med den nya lagstiftningen är att skydda enskildas integritet. För Svenska Jägareförbundet är det viktigt medlemmarnas personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Förbundet har därför sett över och vidtagit de åtgärder som krävs för att även fortsättningsvis behandla personuppgifter på ett korrekt sätt.
Med anledning av den nya lagstiftningen har Svenska Jägareförbundet uppdaterat sin personuppgiftspolicy. Länk till policyn.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller de åtgärder Svenska Jägareförbundet vidtagit, kontakta dataskyddsombud Maria Johansson på telefonnummer 010-58 47 043.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick