Därför vill Jägareförbundet ha långa jakttider - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Långa jakttider gynnar alla, omsorgen om viltet, jakten, jägaren och även våra jakthundar. Foto: Madeleine Lewander

Därför vill Jägareförbundet ha långa jakttider

Svenska Jägareförbundet strävar alltid efter att ha så långa jakttider som möjligt – utan att viltet påverkas negativt.
– Det finns många goda skäl till varför vi vill ha det på det sättet, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent.

2018-10-21

Varför ska älgen ha en jakttid på fem månader? I en första anblick kan det tyckas konstigt att älgen ska jagas nästan halva året. Men det finns mycket tankar bakom varför Svenska Jägareförbundet vill ha långa jakttider.
– Först och främst handlar det om att vi vill ha en lugn och säker jakt. Både säkerheten och jakttrycket blir lugnare om man har gott om tid. Och det mår både viltet och jägarna bra av, säger Daniel Ligné.
Han menar att en kort och begränsad jakttid hade skapat stress och hårda krav på närvaro i jaktlagen. Exempelvis skulle troligen jakten bli mycket mer resultatinriktad med högre krav på att fälla djur. Rekreation och naturupplevelsen som många jägare känner när de är i skogen skulle få stå tillbaka för ökad effektivitet.
– Idag är vi mycket måna om vilka djur som ska fällas, eftersom vi vill ha en bra köns- och åldersbalans. Men vi vill också ha en hög etik och naturligtvis följa lagstiftningen att inte utsätta viltet för onödigt lidande.

Daniel Ligné ser också fler problem med korta jakttider.
– Exempelvis skulle nog folkrörelsen ”älgjakt” försvinna. Vi är olika som människor. De flesta vill kunna påverka viltförvaltningen och bestämma hur de ska jaga. Med en kort jakttid skulle utrymmet för detta minska, eftersom kraven på att nå avskjutningsmålen skulle bli svårare.
Han tror också att meningsskiljaktigheter och bråk mellan skogsbolag och jägare skulle bli vanligare.
– Även älghundarna skulle påverkas. Hundar som man kan skjuta mycket vilt på kortast möjliga tid för, skulle prioriteras. Några av våra vanligaste jakthundar skulle få svårare passa in i den nya jakten.
Även rekryteringen av nya jägare skulle påverkas.
– Våra långa jakttider ger många positiva möjligheter. Du behöver inte chansa med ett skott, eftersom det finns goda möjligheter att jaga nästa dag – eller nästa helg – också. Den etik som sätter viltet i centrum och har stöd av samhället, skulle hamna i motsägelse mot att nå avskjutningsmålen. Långa jakttider har därför varit med och skapat acceptans för jakt. Vi har bland de längsta jakttiderna i världen och den högsta acceptansen. Det här hänger ihop.
Svenska Jägareförbundets arbete för långa jakttider bottnar alltså i omtanke om viltet, faktabaserad jakt som utgår ifrån de lokala viltstammarna, samt omsorg om både jägare och jakten sig.
– Det ligger mycket arbete bakom att vi har fått så långa jakttider som vi har – och det är förbundets förtjänst att vi är där, säger Daniel Ligné.

Magnus Rydholm

Svenska Jägareförbundet är den enda organisationen som arbetar för att du ska få bra jakttider. Bli medlem och stöd oss i arbetet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick