Hundträning ingår i översynen av våra jakttider - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

I översynen av våra jakttider blir jaktetiken i hundträningen allt viktigare. Foto: Madeleine Lewander

Hundträning ingår i översynen av våra jakttider

När ska du få träna din älghund, fågelhund eller grythund? Oavsett vad, bör du veta att om du är medlem i Svenska Jägareförbundet stödjer du vårt arbete för bra jakttider.

Vi är alla varje dag ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och jakten med hund i synnerhet. Foto: Madeleine Lewander

2018-10-22

Idag detaljregleras inte den svenska jakten. Utan vi jägare skapar själva våra etiska riktlinjer utifrån god hundhållning, omtanke om viltet och respekt för allmänheten och allas rätt till naturen.
Användningen av jakthundar är en mycket gammal kulturform och effektiva jakthundar som nyttjas på rätt sätt har ett starkt samband med en framgångsrik jakt och en god jaktetik.

I översynen av våra jakttider blir jaktetiken i hundträningen allt viktigare.
Jägarnas etiska regler går till och med utöver vad lagstiftningen kräver, vilket medför att jägare känner ansvar för och delaktighet i förvaltningen av det vilda.

Ett särskilt kännetecken för den svenska jakthundstraditionen är användning av hundar som jobbar ensamma långt ifrån föraren.
Bakgrunden till detta är det svenska landskapets karaktär med vidsträckta jaktområden. Dessa förhållanden ställer mycket höga krav på hundens lydnad och jaktträning. Din kunskap om såväl hundens egenskaper och funktion som hänsyn till viltets situation och beteende är också avgörande.
I alla sammanhang krävs gott omdöme och stor medvetenhet hos dig som hundförare om ditt strikta ansvar för hundens handlingar – såväl gentemot viltet som mot människor och egendom. Syftet med användningen av hund i den svenska jaktutövningen är dels att jakthunden används för att antingen ”leda” jägaren till viltet eller också för att på något sätt få viltet i rörelse så att jägaren ska kunna komma till skott.

Dels används jakthunden för att hämta skjutet vilt eller spåra upp skadat vilt. När vilt skadats i samband med jakt, viltolycka eller annan situation används hunden för att snabbt förkorta onödigt lidande.
Jaktledaren har också stort ansvar vid jakt med hund så att rätt typ, antal och kombination av hund/hundar används samt att de ges möjlighet att arbeta på det sätt som de är avsedda för. Var särskilt uppmärksam på hundarnas beteende när flera hundar används i samma jaktsåt. Även om man vet att en hund agerar lämpligt på egen hand kan situationen och arbetssättet snabbt förändras när hunden får sällskap.

Kompensera aldrig bristande kvalité på hundarna med kvantitet. Vissa jaktformer kan innebära att man använder hundar, med olika jaktegenskaper, på samma viltslag. Var dock aktsam så att inte en hund försöker hålla viltet kvar genom att ställa det och en annan försöker hålla det i rörelse, det skapar konflikter såväl mellan hund ar som mellan hundar och vilt. Levande vilt får aldrig betraktas som en ”sport” i sig där jakthundsanvändningen blir ett självändamål.

De svenska jägarna har idag stor frihet under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi är alla varje dag ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och jakten med hund i synnerhet.

Välkommen till förbundet som är den enda organisationen som arbetar för att du ska få bra jakttider! Bli medlem och stöd oss i arbetet.

Christina Nilson-Dag

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick