JAQT - ett viktigt verktyg för att nå fler kvinnor - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

I helgen samlades JAQT-ansvariga på Öster Malma för ett nationellt möte. Foto: Linda Karlsson

JAQT - ett viktigt verktyg för att nå fler kvinnor

Under 1-2 februari samlades JAQT-ansvariga från 14 län på Öster Malma för att diskutera hur nätverket ska utvecklas och för att sätta riktlinjer för det fortsatta arbetet med att få fler kvinnor som medlemmar i Svenska Jägareförbundet.

2019-02-06

  • På många håll i landet pågår en aktiv JAQT-verksamhet sedan många år tillbaka, men den kan alltid utvecklas. Det är därför det här nationella mötet är viktigt, för att diskutera framtiden, hitta nya samverkansformer och utbyta erfarenheter, säger Josefina Höglin som är nationellt ansvarig för nätverket.

Den 31 december 2018 hade Jägareförbundet 13 659 kvinnliga medlemmar. Det var en ökning med 525 kvinnor jämfört med föregående år. Målet i verksamhetsplanen är att öka antalet kvinnliga medlemmar med 12 procent till 2020. JAQT är ett viktigt verktyg för att nå dit.

  • Det är bra att vi nu har fått ett tydligt nationellt mål i verksamhetsplanen. Det innebär att vi måste växla upp arbetet med att värva fler kvinnliga medlemmar men också hitta nya vägar för att nå ut till fler kvinnor – och få fler att börja jaga. Under de här dagarna har vi kommit fram till hur vi ska göra det och vi ser alla fram emot det fortsatta arbetet, säger Josefina Höglin.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick