Mörkersikte – ett steg i rätt riktning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen ändrar reglerna för mörkersikten vid jakt efter vildsvin. Förbundet är positiv till stora delar av regeringsbeslutet, men kritiskt till att tillåta termiska sikten. Foto Mostphotos

Mörkersikte – ett steg i rätt riktning

Regeringen fattade under torsdagen beslut om förändringar i jaktförordningen gällande vissa jaktmedel, ett beslut som välkomnas av förbundet. Svenska Jägareförbundet har under en längre tid arbetat med behovet av att tillåta nya tekniska hjälpmedel för att effektivisera vildsvinsförvaltningen.

2019-03-28

– Svenska Jägareförbundet välkomnar regeringsbeslutet att tillåta olika mörkersikten och rörlig belysning. Förbundet är för utveckling av nya metoder och redskap vid jakt. Vi hoppas att regeringen i närtid även kan ta ytterligare beslut i syfte att underlätta vildsvinsförvaltningen, genom tillåta småskalig försäljning av vildsvinskött. Det skulle öka incitamenten för jägarnas avskjutning, tillgängliggöra ett klimatsmart viltkött och det skulle också stimulera den lokala näringen, vilket Tyskland har lyckats med säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Lokalt bör man även arbeta för att minska trösklarna för marklösa jägare och släppa in fler jägare för att vakta på åkrar och åtlar. Den lokala förvaltningen och samverkan är nyckeln. Lyckas jägarna och markägarna utveckla den så leder denna typ av beslut i rätt riktning.

Men vi är fortsatt kritiska till den del som omfattar termiska sikten, det har förekommit olyckor och även en dödsolycka i närtid. Vi saknar fakta och riskanalys i grundarbetet, det är också därför våra medlemmar röstade nej till termiska sikten vid årsstämman.
– Av erfarenhet krävs det bland annat att det termiska siktet är av god kvalité det vill säga återger djuret med en bra signatur, att siktet är rätt inställt till rådande förhållanden, att man lägger många timmars träning i att lära sig IR-signaturen av viltet/arten och att terrängen är väl känd i syfte att bland annat erhålla gott kulfång. Det krävs med andra ord en hel del och därmed ökar också riskerna, säger Ola Wälimaa.

Samtidigt är Svenska Jägareförbundet mycket positiva till att termisk optik används för att upptäcka vilt och  därmed underlätta skyddsjakt.


 
Läs regeringens pressmeddelande.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick