Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Magnus Rydholm

Stå upp för riksdagsbeslutet

Missnöje, ifrågasättande, konflikter och troligen också illegal jakt. Rovdjursförvaltningen fungerar inte alls enligt intentionerna i riksdagens rovdjursbeslut från 2013. – Det är dags att politikerna står upp för beslutet. Förvaltningen ska antingen fungera enligt intentionerna i beslutet eller får man göra ett omtag. Så som det fungerar nu är inte acceptabelt, säger Torbjörn Larsson ordförande för Svenska Jägareförbundet.

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Foto: Madeleine Lewander

2019-04-05

Alla som följt svensk vargförvaltning de senaste decennierna vet att frågan är komplex och inte alltid logisk. Den svenska vargpopulationen är sannolikt en av världens mest beforskade och välinventerade, ofta ner på individnivå. Förutsättningarna för en faktabaserad och vetenskapligt grundad förvaltning torde således vara särdeles bra i Sverige.

– Men som vi alla vet är tyvärr inte så fallet. Fakta och vetenskap ska vara grunden, tillsammans med det beslut som riksdagen fattat. Att komma så nära intentionerna i riksdagsbeslutet måste vara målet för de myndigheter som verkar inom rovdjursförvaltningen, säger Torbjörn Larsson.

Myndigheter, enskilda forskare, intresseorganisationer och andra har synpunkter och principer som de framhåller.

– Samtidigt ser vi att utvecklingen går i fel riktning. Vargstammen i Sverige har samma antal vargar i år som förra året – trots att ingen licensjakt genomförts – och koncentrationerna minskar inte i de län där rovdjuren finns.

Riksdagsbeslutet från 2013 klargör att den svenska vargstammens referensvärde ska vara mellan 170 och 270 vargar samt att koncentrationerna ska minska i de vargtäta länen. Kanske är det ett av de mest faktabaserade och detaljerade beslut som den folkvalda kammaren har tagit. Ansvarig viltmyndighet fick också i uppdrag att besluta var inom spannet som referensvärdet skulle ligga.

– Trots det har ansvarig myndighet kommit fram till 300 vargar. Man diskuterar och värderar också återkommande referensvärden, omräkningsfaktorer, genetik, juridik och miniminivåer med mera, vilket skapar stor osäkerhet och otydlighet. Men oerhört sällan, om någonsin förs reella och konstruktiva diskussioner om hur svensk viltförvaltning ska uppnå riksdagens beslut i rovdjursförvaltningen. Förbundet skulle välkomna en såda målinriktad diskussion.

Problemet som Svenska Jägareförbundet upplever är uppenbart. Landets högsta demokratiska beslutande organ har fattat ett beslut. Ansvarig myndighet gör en egen tolkning och de medborgare som drabbas och påverkas av vargstammen har för länge sedan tappat tilltron till systemet.

– I dag är vargförvaltningen varken förutsägbar eller långsiktig. Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat, utifrån fakta och vetenskapliga principer, för att vargstammen ska minskas. Vi anser att riksdagens beslut, som fattades med en mycket stor majoritet, måste väga tyngst i alla förvaltningsbeslut.

– Och eftersom de inte gör det, måste ansvariga politiker faktiskt agera och stå upp för ett demokratiskt fattat beslut. Vi får aldrig ordning på vargförvaltningen om inte riksdagens beslut efterlevs, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick