Lantbrukare får hjälp med vildsvinsjakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Hittills är det 37 lantbrukare som har velat ha hjälp av engagerade jägare via Vildsvinshjalpen.nu. Foto: Mostphotos

Lantbrukare får hjälp med vildsvinsjakten

Sedan Svenska Jägareförbundet lanserade satsningen Vildsvinshjalpen.nu har 1187 jägare anmält sig för att hjälpa lantbrukare. – Det är verkligen roligt att se att intresset att hjälpa till är så stort, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2019-05-20

Hittills är det 37 lantbrukare som har velat ha hjälp av engagerade jägare via Vildsvinshjalpen.nu.
– Vi är bara i början och vi vet att det är först under sommaren som behovet är som störst. Det är också så att där vildsvinen funnits ett tag finns det ofta redan etablerade samarbeten mellan lantbrukare och jägare, detta syns inte i siffrorna ovan. Men jag kan konstatera det är förhållandevis få lantbrukare som bett om hjälp ännu, säger Bo Sköld.
Han vill rikta ett stort tack till alla jägare som ställer upp på sin fritid för att hjälpa lantbrukare och hoppas att de håller i även under den kommande sommaren.
– Dessa vildsvinsjägare gör en viktig samhällsinsats. Och deras insatser är ett tecken på att de vill och tar ansvar för att minska skadorna på grödor.
Han betonar även betydelsen av att jägare och markägare samarbetar mer.
– Om en markägare vill ha många vildsvin och grannen vill ha få, så har jägarna ett omöjligt uppdrag. Djuren rör sig över stora områden och ett enskilt jaktlag kan inte sänka vildsvinsstammen under sådana premisser. Just därför måste markägarna – över ett större område – vara eniga kring hur de vill ha det med stammens storlek.
– Sedan måste jägarna samarbeta för att försöka öka effektiviteten i jakten och nå de mål som markägare och jägare är överens om.
Bo Sköld hoppas att få slippa se tidningsartiklar där jägarna anklagas för att inte göra tillräckligt. Han menar att sådana bara försämrar viljan att hjälpa till – för viljan verkar definitivt att finnas.
– Markägarna och jägarna måste lösa detta tillsammans. Vi måste vara ärliga kring den utmaning som finns. Ingen av parterna kan lösa detta på egen hand. Därför är samarbete på lokal nivå en mycket viktig del av vägen framåt.
– Vildsvinshjalp.nu ska bidra till att hitta lösningar och skapa bättre dialog. Och ge hjälp där det inte finns något etablerat samarbete mellan jägare och markägare. Satsningen har tagits emot väl och visar att vildsvinshjalpen.nu behövs. Vi hoppas också att tonläget i debatten blir mjukare. Det skulle vildsvinsförvaltningen må bra av, säger Bo Sköld.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick