Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

LRF och Svenska Jägareförbundet är inte överens om allting kring vildsvinen. Foto: Mostphotos

Vildsvinsförvaltningen är för viktig för förhastade uttalanden

Under ett högnivåmöte mellan Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svenska Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Naturvårdsverket och Näringsdepartement förra veckan väcktes idén om försöka nå samsyn kring en handlingsplan för vildsvin.
– Det är beklagligt att ett positivt initiativ försvåras av att LRF gör uttalanden, för vår räkning, som vi inte kan stå bakom, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Bo Sköld.

2019-06-25

LRF har både på hemsida, tidning och Facebook gått ut med att alla parter var överens om den problembeskrivning som LRF lagt på bordet. Organisationen påskiner också i en intervju att alla var överens om att tillåta jakt på vildsvinssuggor och ändra i förordningstext.
– Förbundet tycker det är olyckligt och beklagligt att LRF agerar på detta sätt. Vi har träffats och varit villiga till att samarbeta för att förbättra vildsvinsförvaltningen och minska skadorna på grödor. Vi delar synen om att det lokalt finns en stor skadeproblematik kopplat till vildsvin.
Vi delar också synen att en av de viktigaste åtgärderna för att nu öka avskjutningen är att få till en småskalig försäljning av vildsvinskött, gratis eller subventionerade trikinprover och cesiumtester, men i andra delar har vi skilda uppfattningar, till exempel att ändra i jaktförordningen för att få skjuta vildvinssuggor, förklarar Bo Sköld.
Han menar att Svenska Jägareförbundet gör mycket redan idag. Bland annat ger förbundet stöd och verktyg i vildsvinsförvaltningen som t.ex. Vildsvinsbarometern, handlingsplan vildsvin, Vildsvinshjalp.nu och riktade utbildningar i den lokala vildsvinsförvaltningen.
– Jag hoppas att vi hittar ett bättre sätt att hantera samarbetet så att vi kan påbörja arbetet med en gemensam Handlingsplan vildsvin, säger Bo Sköld.
 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick