Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

All jakt måste utgå ifrån djurens förutsättningar. Foto Mostphotos

Älgens förutsättningar ska styra jakten

Jakten är för många jägare mer än bara ett fritidsintresse, det är ett sätt att leva.
– Omtanken om viltet – och dess livsförutsättningar – sitter djupt förankrat i vår jägarsjäl. Därför måste jakten utgå ifrån viltets förutsättningar, säger Björn Sundgren på Svenska Jägareförbundet.

Björn Sundgren

2019-08-22

En alldeles särskild plats i allmänhetens och jägarnas hjärtan har älgen. Ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka har människan dyrkat, jagat, ätit och inspirerats av älgen.
– Älgen är en självklar symbol för Sverige, det syns i souvenirbutiker och det märks i det enorma intresset som TV-satsningen ”Den stora älgvandringen” väckte hos tittarna. Ett vilt med denna status måste självklart behandlas och jagas med stor respekt och hänsyn. Det måste märkas både i den enskilda jägarens genomförande av jakten såväl som de beslut rörande förvaltningen som tas av myndigheter och politiker, säger Björn Sundgren.

Ett sätt att visa älgen respekt är att arbeta för en älgstam som håller hög kvalitet.
– Definitionen av ”hög kvalitet” är inte helt enkel, men det brukar normalt sammanfattas som friska djur, en hög medelålder hos de vuxna älgarna, hög andel kalv i förhållande till hondjur samt en väl avvägd balans mellan andelen tjur och kor. Allt detta ger kalvarna förutsättningar att bli stora även som vuxna. Tanken om kvalitet måste vara extra tydlig under de perioder då vi sänker älgstammen eftersom de älgar som blir kvar efter jakt är de som ska bygga den framtida älgstammen.

Grundsynen i svensk viltförvaltning är att viltet i möjligaste mån inte ska jagas under parning och då de föder sina ungar. För älgens del innebär det att jakten inleds först i oktober, efter brunsten, i den södra delen av landet. I den norra delen av landet kommer vintern tidigare och det kan ge djuren onödiga påfrestningar att jagas under vintern då djuren måste spara energi.
– Eftersom jägarna ska försöka fylla de avskjutningsmål som älgförvaltningsgrupperna har kommit överens om inleds jakten redan i början på september i norr. För att leva upp till grundprinciperna har man historiskt alltid avbrutit jakten en period då älgen har sin brunst. Att jakten och viltförvaltningen tar hänsyn till djurens biologi och levnadssätt är ett krav från Svenska Jägareförbundets sida.

Brunstuppehållet har på senare år ifrågasatts. I Norrbotten har uppehållet varit borttaget i några år.
– Jägareförbundet är kritiskt till detta och anser att det strider mot våra grundläggande värderingar om viltförvaltning. Älgstammen kan regleras lika bra med ett uppehåll i jakten, vilket bevisas när man jämför resultaten för län där brunstuppehållet är borttaget och för län där det är kvar.

Om man jagar under brunstperioden kan parningen störas, vilket leder till att den genomförs senare. Detta medför att kalvarna föds senare och blir mindre genom hela livet.
– Vi ser också att de större tjurarna är mindre försiktiga under brunsten och de riskerar att skjutas i högre utsträckning. De stora tjurarna är viktiga för älgstammen, bland annat genom att de får älgkorna att starta sin brunst under hösten.
– Att göra uppehåll under brunst, att se till att det finns ett tillräckligt antal större tjurar i stammen, samt att i alla lägen inrikta jakten på de mindre djuren är ett bra sätt att skapa goda förutsättningar för en välbalanserad älgstam och därmed bra älgjakt för framtiden. Den respekten måste vi kunna visa vårt viktigaste vilt – älgen, säger Björn Sundgren.

Svenska Jägareförbundet anser att skogarna i Sverige är stora nog för att ha plats för såväl människor, skogsbruk som älgar. Därför startar förbundet kampanjen Rädda älgen den 26 augusti.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick