Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

EU-kommissionen föreslår nu ett förbud mot blyhagel i våtmarker som kommer att påverka de svenska jägarna högst markant, eftersom EU använder en annan definition av våtmarker. Foto Magnus Rydholm

EU-kommissionen föreslår utökat förbud mot blyhagel

Om EU-kommissionen får som den vill ska hagelammunition som innehåller bly ska få ett utökat förbjud, som gäller alla våtmarker. – Problemet är att EU betraktar stora delar av Sveriges natur som våtmark, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Bo Sköld.

2019-11-05

EU:s kemikaliemyndighet utredde under en period problemet att många länder i EU inte infört ett blyhagelförbud i våtmarker (vilket Sverige har gjort). Myndigheten lämnade 2018 över frågan till EU-kommission som nu föreslår åtgärder som skulle kunna drabba den svenska jakten och även skyttet hårt.
Förslaget är indelat i två val för medlemsländerna.

  1. Totalt förbud mot användande av blyhagel i och inom 400 meter från våtmarken. Problemet för jägarna i Sverige är att EU använder en definition för våtmarker (Ramsar) som gör att stora delar av landet klassas som våtmark. I förslaget får jägare inte vistas inom 400 meter från en våtmark med blyhagel, såvida inte  jägaren kan bevisa att man inte ska använda blyhagelammunitionen i området. 
  2. Länder vars yta till 20 procent eller mer består av våtmark kan införa ett totalt förbud för import, försäljning, innehav och användande av blyhagel.

– Vi ser allvarligt på förslaget, som inte är en lagförslagsprocess utan en implementeringsprocess i Kemikalieförordningen. Detta är viktigt att känna till eftersom EU:s beslutsprocess ser annorlunda ut. Om förslaget går igenom ska det inte inarbetas i svensk lag, utan är direkt tillämpligt, säger Bo Sköld.
Först ska blyhagel-förslaget hanteras i Reach-kommittén, sedan i parlamentet och ministerrådet.
– Den stora skillnaden är att parlamentet och ministerrådet bara kan säga ja eller nej. Inte ha egna förslag.

Svenska Jägareförbundet arbetar nu i ett första skede med att sprida kunskap om vad förslaget kan innebära för främst jägare men även för skyttar.
– Låt mig nämna några exempel på vad förslaget leder till. I framtiden kan du inte gå från ett fjäll, med blyhagel, till ett annat utan att passera ett område i dalgången där du inte får ha blyammunition. Du får inte använda blyhagel, eller bära med dig sådana vid torvmossar, sumpmarker, bäckar, åar, sjöar – eller 400 meter från såna områden. Så vid är tolkningen kring vad som är en våtmark. Syftet är att förbjuda blyhagel vid våtmarker men i praktiken blir det ett blyhagelförbud över stora delar av Sverige.
– Detta är en oerhört viktig fråga för många jägare i EU. Svenska Jägareförbundet kommer att agera i frågan både nationellt och internationellt, via FACE och övriga medlemsländer i EU. Men först måste vi analysera frågan mer, tillsammans med övriga intressenter.
– Förslaget bedöms få stora konsekvenser för jakten och delar av skyttet i hela Europa, säger Bo Sköld.

Läs mer om Ramsarkonventionen: Länk 1, Länk 2

Läs mer om EU-kommissionens förslag: Länk 1, Länk 2

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick