Omotiverat om hundanvändning och åteljakt i förslag om rovdjursförvaltning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet varnar för, att i de delar som rör åteljakt och inskränkningar i hundanvändning, har Naturvårdsverket lagt förslag som riskerar att göra att jägare som gör allt för att följa regelverket ändå riskerar att misstänkas för grovt jaktbrott. Foto: Mostphotos

Omotiverat om hundanvändning och åteljakt i förslag om rovdjursförvaltning

Naturvårdsverkets förslag om att slå ihop föreskrifterna för alla de stora rovdjuren är välkommet. Men förbundet varnar för, att i de delar som rör åteljakt och inskränkningar i hundanvändning, har Naturvårdsverket lagt förslag som riskerar att göra att jägare som gör allt för att följa regelverket ändå riskerar att misstänkas för grovt jaktbrott.

2019-11-29

Olikheter i föreskrifter och regelverk mellan de fyra arterna ökar risken för att de missförstås och i förlängningen kan det leda till att jägare bryter mot bestämmelser i god tro och därmed riskerar att misstänkas för grovt jaktbrott.

Mot den bakgrunden ser Jägareförbundet det som positivt att regelverket så långt som möjligt är de samma oavsett art. Till stor del leder Naturvårdsverkets förslag till en förenkling.

Men förbundet påpekar också att Naturvårdsverket i de delar som rör åteljakt och hundanvändning lagt förslag som går i rakt motsatt riktning och som riskerar att göra att jägare som gör allt för att följa regelverket ändå riskerar att misstänkas för grovt jaktbrott.
Förbundet menar bland annat att hundanvändningen i anslutning till åtel inte alls ska vara reglerad.

- Vi kan inte acceptera omotiverade föreskrifter som myndigheter inte kan följa upp och som jägare omedvetet riskerar att bryta mot, menar Mikael Samuelsson, ledamot i förbundsstyrelsen och Gunnar Glöersen, Rovdjursansvarig som skrivit remissen.

Jägareförbundet kan överhuvudtaget inte förstå motivet bakom Naturvårdsverkets förslag om att förbjuda jakt på varg, järv och lo vid åtel. 
- Åteljakt är tillåtet i Sverige och för det enskilda rovdjuret torde det inte spela någon roll var den fälls. Såvitt känt finns få om ens några åtlar anlagda för jakt efter varg och lo, skriver förbundet.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick