Förbundsstyrelsen vill inte höja medlemsavgiften - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det blir en extra årsstämma för Svenska Jägareförbundet, eftersom man vill undivka en avgiftshöjning med tanke på alla effekter av pandemin. Foto Madeleine Lewander

Förbundsstyrelsen vill inte höja medlemsavgiften

Precis som i övriga samhället behöver Svenska Jägareförbundet nogsamt överväga beslut och rekommendationer med hänsyn till den pågående pandemin. Ytterst handlar det om att ta ansvar, visa hänsyn och försöka göra skillnad. Samtidigt behöver vi ha mod att ta nödvändiga och kanske jobbiga beslut.

Torbjörn Larsson.

2020-03-25

– Vi har redan behövt ta beslut som påverkar våra medarbetare i vår konferens- och restaurangverksamhet och vi har medarbetare som har insjuknat i covid-19, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Det finns få, om ens någon, som inte kommer att påverkas av följdverkningarna runt om oss just nu. Även om det idag är svårt att se vilka effekter viruset får på samhället i stort både på kort- och längre sikt är det uppenbart att alla kommer att påverkas.
– Svenska Jägareförbundets årsstämma 2019 beslutade att höja medlemsavgiften för kommande medlemsår. Ett beslut som var logiskt då, men som måste värderas annorlunda idag, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

– Att i dessa tider höja medlemsavgiften i Svenska Jägareförbundet blir helt enkelt fel. Därför har förbundsstyrelsen kallat till extra årsstämma den 26 april.
Syftet med den extra årsstämman är att upphäva tidigare stämmobeslut om att höja medlemsavgifterna samt besluta om oförändrade medlemsavgifter för medlemsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.
– Vi uppfattar att vi har fått mycket bra respons på detta förslag från Jägareförbundets länsföreningar, men det är givetvis stämman som i sista hand ska besluta om detta, avslutar Torbjörn Larsson.

 

För mer information kontakta förbundsordförande Torbjörn Larsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick