Äntligen licensjakt på gråsäl - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jakten på gråsäl börjar den 20 april. Foto: Niklas Liljebäck

Äntligen licensjakt på gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på gråsäl. Tidigare har endast skyddsjakt, omgärdad av en rad krångliga villkor, varit möjlig. Licensjakten är något som Jägareförbundet tillsammans med kustbor och skärgårdsfiskare jobbat för i många år och nu kom alltså beslutet.
- Äntligen! Ett glädjande besked som vi väntat länge på, säger Anders Iacobaeus ordförande för kustjaktgruppen inom Svenska Jägareförbundet.

2020-04-06

Jakten kommer att inledas 20 april och innebär en helt annan möjlighet än tidigare att förvalta gråsälen genom jakt. Fram till 31 januari får sammanlagt 2 000 gråsälar fällas och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

  • Detta är ett viktigt steg i rätt riktning och vårt självklara mål är förstås att även vikare och knubbsäl ska kunna jagas på licens i framtiden, säger Hans Geibrink, ansvarig jaktvårdskonsulent för kustjaktfrågor.

En annan viktig del i Jägareförbundets arbete med sälfrågan är att möjliggöra för jägarna att avyttra sälprodukter. Detta är inte tillåtet idag i och med EU:s handelsförbud med sälprodukter.

  • Här är det viktigt att politikerna engagerar sig i det arbete som pågår i EU för att häva handelsförbudet, menar Anders Iacobaeus.
  • För de allra flesta svenska jägare är det en självklarhet att det vi skjuter också ska tas tillvara – och även kunna avyttras. Detta är viktigt ur ett etiskt perspektiv och skulle förmodligen även öka intresset för denna urgamla jaktform, säger Hans Geibrink.

Naturvårdsverket har också beviljat skyddsjakt på 900 knubbsälar och 400 vikare.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick