"Yes, ingen höjning av medlemsavgiften" - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Stämmoordföranden Anna af Sillén och förbundsordförande Torbjörn Larsson kunde konstatera att extrastämman ville stoppa en höjning av medlemsavgiften. Foto Bo Sköld

"Yes, ingen höjning av medlemsavgiften"

En enig extra årsstämma ändrade beslutet om att höja medlemsavgiften. – Ett klokt och sunt beslut, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2020-04-26

Vid förra årsstämman hade ingen hört talas om Covid-19. Då beslutade stämman om en höjning av medlemsavgiften för första gången sedan 2013. Men efter de omfattade ekonomiska och personliga konsekvenserna som corona-pandemin tillfogat landet tog förbundsstyrelsen initiativ till att stoppa avgiftshöjningen.
– Varje år ökar kostnaderna för Svenska Jägareförbundet som i övriga samhället. Ibland behöver vi höja medlemsavgiften för att klara av de uppgifter som förbundet ska utföra. Men just nu är det helt fel. Det hade varit okänsligt att höja avgiften just nu, säger Torbjörn Larsson.
Han mycket nöjd över att en enad extra årsstämma känner exakt samma sak.
– Svenska Jägareförbundet är uppbyggd av kloka och engagerade förtroendevalda som arbetar för att vi ska ha en bra viltförvaltning och jakt, samt en stark organisation där medlemmen står i centrum. Men de är också beredda att ta ett extra stort ansvar när det behövs. Detta gjorde ombuden på den extra årsstämman.
– Självklart påverkar detta vår ekonomi en del. Genom att prioritera hårdare och välja vad vi satsar pengar på nästa år så kommer vi hantera denna situation, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick