Viktigt att licensjakten på varg minskar koncentrationerna - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Länsstyrelserna får besluta om vargjakt i vinter. Dirk Rueter/Mostphotos

Viktigt att licensjakten på varg minskar koncentrationerna

Naturvårdsverket beslutade under onsdagen att ge sex länsstyrelser möjlighet att besluta om licensjakt på varg nästa vinter. – Vi tycker naturligtvis att detta är ett positivt beslut, men vi vill samtidigt understryka betydelsen av att tilldelningen måste vara sådan att den leder till att koncentrationerna av varg i Mellansverige minskar, säger Mikael Samuelsson ordförande i Rovdjursrådet.

2020-06-17

Bakgrunden till att Naturvårdsverket fattade ett delegeringsbeslut för licensjakt på varg bottnar i att vargstammen har ökat markant. Inventeringsresultat visar att vargstammen har vuxit med 20 procent under det senaste året, där jägarna har bidragit en bra inventering.
Vargförvaltningen står inför svåra utmaningar. 
– Koncentrationen av varg i Mellansverige måste minskas kraftigt i enlighet med vad riksdagen beslutat, säger Mikael Samuelsson.
Tillväxten i vargstammen var förra året cirka 60 vargar. Ett minimum är att tillväxten fälls i vinter. Svenska Jägareförbundet vill gå längre än så. Förbundet anser att stammen ska bestå av så få vargar som möjligt, maximalt 150.
– Det är just därför antalet vargar som ska fällas är så centralt. Det måste bli ett betydande antal. Påfrestningarna för människorna som lever med vargen måste hållas på en så låg nivå som möjlig, vilket bara är möjligt om stammen är liten och reglerna för skyddsjakt är tydliga och enhetliga.
– Vi har sagt det under lång tid, men det är fortfarande helt avgörande att det finns acceptans för vargförvaltningen. Men denna saknas helt idag. Därför behövs beslut som återskapar förtroende för hur myndigheter och politiskt valda hanterar förvaltningen.
– Vi tycker att det saknas en förutsägbarhet och långsiktighet i myndigheternas agerande om hur de ska nå målen som finns i gällande riksdagsbeslut, säger Gunnar Glöersson.

Svenska Jägareförbundet vill att:
• vargstammen består av så få individer som möjligt, maximalt 150 vargar
• skyddsjakt på varg tillåts efter första angreppet på en jakthund
• koncentrationerna av varg i Mellansverige minskar
• vargförvaltningen blir mer regional och att viltförvaltningsdelegationerna får en tydlig roll i förvaltningen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick