Positivt att rennäringslagen ska utredas - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Letar man efter lösningar efter Girjasdomen så går de att hitta, menar Jägareförbundet. Foto Christina Nilson-Dag

Positivt att rennäringslagen ska utredas

I kölvattnet efter Girjasdomen väljer regeringen att utreda rennäringslagen. Landsbygdsminister Jennie Nilsson är i ett uttalande tydlig kring att alla intressenter ska komma till tals. – Från Svenska Jägareförbundet välkomnar vi beskedet från ministern. Att alla berörda får vara med i arbetet med utredningsdirektiven känns som positiv och bra ansats, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2020-07-23

Girjasdomen är svårtolkad, vilket medfört att många tolkar domen på olika sätt. Behovet av en utredning har därför varit tydligt. Och den slutsatsen drar nu även regeringen.

– Vi har i dialog med regeringen både framfört hur vi tolkar domen och vad vi anser behöver göras. Därför välkomnar vi en utredning av rennäringslagen, säger Bo Sköld.

Eftersom det är så många människor som påverkas av domen understryker han betydelsen av att hitta lösningar som fungerar för alla parter och att alla som berörs faktiskt får komma till tals.

– Vi kommer gå in i arbetet med ansatsen att vi vill hitta lösningar som är bra för jakten och jägarna, men samtidigt ger renskötseln goda förutsättningar. För oss är det självklart att det går att hitta lösningar, säger Birgitta Isaksson ordförande för Jägareförbundet Norrbotten.

Svenska Jägareförbundet har redan fått en inbjudan för att delta i arbetet runt utredningsdirektiven. Detta arbete kommer påbörjas under hösten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick