Självklart ska berörda få delta i Girjasutredning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna reagerar direkt när Svenska Samernas Riksförbund enbart vill att samiska företrädare ska få ha synpunkter om direktiven för en utredning. Foto Oscar von StockenströmSvenska Jägareförbundet och Sportfiskarna reagerar på att Svenska Samernas Riksförbund enbart vill att samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. – För oss är det självklart att alla berörda ska kunna delta i arbetet med utredningsdirektiven, säger Torbjörn Larsson, förbundsordförande.

Självklart ska berörda få delta i Girjasutredning

Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna reagerar på att Svenska Samernas Riksförbund enbart vill att samiska företrädare ska få vara med och utforma direktiven till Girjasutredningen. – För oss är det självklart att alla berörda ska kunna delta i arbetet med utredningsdirektiven, säger Torbjörn Larsson, förbundsordförande.

2020-07-08

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har i brev till landsbygds- samt kultur- och demokratiministrarna påpekat att direktiven till den utredning som ska tillsättas efter Girjasdomen ska utformas i dialog med endast samiska företrädare. Övriga ”externa aktörer” ska enligt SSR inte få vara med och sätta ramarna för hur samiska frågor ska utredas. Brevet har fått Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna att reagera.
– I Norrbotten är detta en jättefråga. Jag tycker det är magstarkt att SSR anser att det bara är samer som ska få vara med och sätta direktiven för en utredning som rör en tredjedel av Sveriges yta och påverkar alla som vill leva, bo, driva företag eller vistas i området, säger Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten.
Girjasdomen fortsätter med andra ord att skapa frågetecken kring tillgängligheten till statens marker ovan odlingsgränsen. Många är oroliga för jakten och fisket, men också för möjligheterna till ett aktivt friluftsliv. En av förklaringarna till detta är att domen tolkas olika.
– En mycket viktig sak att slå fast är att Girjasdomen enbart behandlar Girjas område. Tyvärr märker vi att en del vill applicera slutsatserna i domen på andra renskötselområden. Men så kan man inte göra, eftersom domen bara övervägt de speciella förutsättningar som finns i Girjas, säger Anders Iacobæus, styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet.
Grundinställningen för Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna är att man måste närma sig frågan med ödmjukhet och förståelse för att många människor har berättigat intresse av att få tillgång till statens mark ovan odlingsgränsen. Den lösning som organisationerna vill se måste därför beakta både renskötsel, näringsverksamhet, tillgång till jakt och fiske och övrigt friluftsliv.
– Bägge organisationerna är beredda att med sin kompetens och kunskap bidra till konstruktiva diskussioner för att lösa de knutar som finns. Vi tror inte på att exkludera olika organisationer och intressen om man vill ha en långsiktig och fungerande lösning, säger Anders Iacobæus.
Just därför har Svenska Jägareförbundet och Sportfiskarna skickat en gemensam skrivelse till regeringen och betonat att man vill vara med från början.
– Det är en självklarhet att renskötare och andra samiska intressen ska delta när direktivet utarbetas, men i en demokrati är det lika självklart att även andra intressen får komma till tals och framföra sina synpunkter, säger Anders Iacobæus.

Kontaktpersoner:
Regionalt:
Birgitta Isaksson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten
KG Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten
Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland

Nationellt:
Anders Iacobæus, styrelseledamot

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick