Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Alla vildsvin på Öster Malmas vildvinshägn är nu avlivade, berättar fastighetschefen Ulf Sterler. Foto: Magnus Rydholm

Nya fall av salmonella upptäckt hos vildsvin

Två nya fall av den ovanliga Salmonella Choleraesuis har upptäckts i landet. Ett fall i trakterna runt Lund och ett på Svenska Jägareförbundets visningshägn på Öster Malma. Efter dialog med Jordbruksverket och Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) har alla vildsvin i Öster Malmas hägn avlivats.
– Naturligtvis är detta mycket allvarligt. Vi följer nu alla myndigheternas råd och rekommendationer, säger Ulf Sterler, fastighetschef.

2020-12-02

I höstas hittades två salmonellasmittade tamsvin i Skåne. Smittan var den ovanliga varianten; Choleraesuis. Inga fler smittade tamsvin har påträffats.
Efter fyndet av salmonella startade SVA med stöd av Svenska Jägareförbundet en utvidgad provtagning av vildsvin i området runt Hässleholm.
– Här har man hittat två vildsvin med den ovanliga varianten. Och nu hittades ett nytt fall i Lund och ett på vårt visningshägn, säger Ulf Sterler.
Myndigheterna arbetar nu med smittspårning för att försöka kartlägga varifrån smittan kommer. Här saknas några entydiga svar.
– Vi följer nu myndigheternas råd och åtgärder. Det är nu troligt att det blir en utvidgad provtagning på vildsvin runt om i Sörmland och framför allt runt Öster Malma, säger Ulf Sterler.
Salmonella är en sjukdom som ingen vill ha in i de svenska tamsvinsbesättningarna. Därför tas frågan på största allvar.
–  Vi vill ha en fullständig transparant och öppen hållning kring detta. Självklart kommer vi informera mer så fort det finns något att berätta. Därtill kommer vi att göra allt i vår makt för att bistå myndigheterna så att denna form av salmonella inte sprids bland vildsvinen, säger Ulf Sterler.

Fakta:

  • Salmonella och andra sjukdomsframkallande bakterier som kan finnas på rått kött från vildsvin eller andra djur dör vid tillagning, men det är viktigt att ha god hygien i köket och att genomsteka malet kött.
  • SalmonellaCholeraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har, innan de upptäckta fallen i Skåne, inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks får tamsvinsbesättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt. 
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
    Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick