Jägareförbundet: Förslaget om utfodringsförbud måste justeras - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Coroiu Octavian / Mostphotos

Jägareförbundet: Förslaget om utfodringsförbud måste justeras

Regeringen vill göra det möjligt för länsstyrelserna att förbjuda utfodring av vilt. Svenska Jägareförbundet svarar i sitt remissvar att förslaget måste justeras på ett antal punkter.
– Vi kan inte acceptera att det räcker med en synobservation av vilt för att införa utfodringsförbud, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent.

2021-02-08

Under 2016 försökte regeringen få igenom en proposition om att länsstyrelserna skulle kunna besluta om generella utfordringsförbud. Men riksdagen röstade ned förslaget, bland annat med hänvisning till att det inte ställdes några krav på dokumenterade skador. Riksdagen öppnade dock för att kunna acceptera ett förbud om regeringen gjorde ett antal ändringar.

Hösten 2020 återkom regeringen med ett nytt förslag.

– Svenska Jägareförbundet tycker fortfarande att det behövs justeringar. Bland annat faktamässigt stöd för att ett utfodringsförbud leder till minskande skador på odlingsmark. Men det pågår forskning. Det bästa hade ju varit att regeringen inväntar resultatet innan man beslutar om nya regler, säger Jesper Einarsson.

I det 7-sidiga remissvaret utvecklar förbundet sina synpunkter.

– Förslaget bygger mer eller mindre på ett angiverisystem där 21 olika länsstyrelser kan göra lika många tolkningar av förordningstexten och därmed reglerna vilket inte blir rättssäkert. Särskilt med hänsyn till de kriterier som föreslås ligga till grund för ett beslut om förbud mot utfodring av vilt. Ett exempel på detta är att det enbart räcker med en synobservation av vilt som färdas i en riktning mot ett område där de, kanske, kan orsaka skada.

Förbundet anser vidare att ett förbud mot utfodring av vilt på den egna fastigheten är en inskränkning i äganderätten. Lagförslaget innebär en begränsning i markägarens möjligheter att fritt förfoga över sin egendom.

– Ett förbud mot utfodring av vilt på hela eller delar av fastigheten måste föranledas av en besiktning av skadorna samt ett klargörande att orsaken till skadorna beror på utfodring.

Svenska Jägareförbundet lämnar också ett antal motförslag.

– Vi anser att felaktig och överdriven utfodringen kan hanteras med befintlig lagstiftning, men den kan behövas någon vägledning för Länsstyrelserna. En sådan kan Jordbruksverket ta fram.

– Förbundet inser att det kan behövas regleringar av utfodring i närheten av asfalterade vägar och järnvägar. Samt i närheten av odlad gröda, om det förekommer allvarliga skador.

– Men vi tycker även att regeringen behöver fortsätta att stimulera jakten och det samarbete som krävs mellan markägare och jägare för att förebygga skador på grödor. Vill man veta mer om våra synpunkter finns en länk till vårt remissvar i denna artikel, säger Jesper Einarsson.

Läs hela förbundets remissvar

Läs regeringsförslaget

Läs Rekommendationer utfodring klövvilt

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick