Jägareförbundet ifrågasätter angiverisatsning i Västra Götaland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Att någon blir angiven betyder det inte att personen har gjort något olagligt. Foto: Magnus Rydholm

Jägareförbundet ifrågasätter angiverisatsning i Västra Götaland

Naturvårdsverket har finansierat en satsning för att minska den illegala jakten med 550 000 kronor. Insatsen genomförs av Länsstyrelsen i Västra Götaland och går ut på att folk ska ange varandra anonymt till länsstyrelsen.
– Det finns många frågor kring hur länsstyrelsen ska hantera detta utan bryta mot några lagar. Därför har vi skickat en skrivelse till Naturvårdsverket där vi vill ha ett antal svar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-02-19

Tidningen Svenska Jakt har uppmärksammat frågan och intervjuat ansvariga på länsstyrelsen i Västra Götaland. Svaren som ges är dock långt ifrån klargörande eller tillräckliga.

– Svenska Jägareförbundet har ingen som helst förståelse för illegal jakt. De som bryter mot lagar ska lagföras och straffas. Men hela denna process ska skötas på ett rättssäkert sätt, exempelvis måste personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, säger Torbjörn Larsson.

Förbundet menar att tips om brott ska skickas till Polisen och ifrågasätter om en länsstyrelse kan erbjuda tillräcklig sekretess.

– Bara för att någon blir angiven betyder det inte att personen har gjort något olagligt. Tyvärr kan – och har – angiverisystem använts utifrån helt andra perspektiv. Därför är det oerhört viktigt att den myndighet som tar emot uppgifterna kan hantera frågan på rätt sätt.

Svenska Jägareförbundet önskar få ett skriftligt svar på hur Naturvårdsverket ser på användningen av beviljat bidrag och hur verket avser att agera för att garantera enskildas rättssäkerhet enligt svensk lag.

– Jägare måste ha tilltro till viltförvaltningen och ansvariga myndigheter. Att skapa ett system som bygger avstånd och misstänkliggörande av jägarna och landsbygdsbor leder till en sämre viltförvaltning för alla involverade, inklusive viltet. Det som Länsstyrelsen i Västra Götaland påbörjat kommer troligen skada viltförvaltningen mer än det gör nytta, säger Göte Johansson ordförande för Jägareförbundet Västra Götaland väst.

Se Länsstyrelsens kampanjfilm här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick