Rovdjur: Rätt att slopa miniminivåer på länsnivå - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundet anser att licensjakt kan tillåtas regionalt – även om inte stammen nått de regionala målen – så länge inte tilldelningen äventyrar det nationella referensvärdet. Foto: Mostphotos

Rovdjur: Rätt att slopa miniminivåer på länsnivå

Svenska Jägareförbundet är positivt till att slopa länsvisa miniminivåer för de stora rovdjuren.
– Vi tycker detta är ett bra första steg, men ingen ska vänta sig att detta löser de stora problemen med rovdjursförvaltningen, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig.

2021-02-25

Idag finns miniminivåer för rovdjursstammarnas storlek på både läns- och rovdjursförvaltningsområde. Dessutom finns nationella måltal som styr de andra nivåerna.

– Vi har tidigare föreslagit att man ska ta bort de länsvisa miniminivåerna eftersom dessa låser fast förvaltningen vid hur mycket rovdjur som finns idag. Därför tycker vi att regeringens förslag är ett bra första steg för att öka flexibiliteten i förvaltningen, säger Gunnar Glöersen.

Men förbundet nöjer sig inte med att bara tillstyrka förslaget. Man vill även att regeringen tar ytterligare steg för att förbättra rovdjursförvaltningen.

– Även dagens miniminivåer på rovdjursförvaltningsområden låser fast förvaltningen vid nuvarande situation. Regeringen borde ändra nivåerna så att de motsvarar den övergripande målsättningen med rovdjurspolitiken istället för de verkliga föryngringar som finns idag.

Svenska Jägareförbundet menar att det nationella referensvärdet ska användas som utgångspunkt i större omfattning. Besluten borgar då för att stammen inte går under nivån för gynnsam bevarandestatus. Förbundet anser också att licensjakt kan tillåtas regionalt – även om inte stammen nått de regionala målen – så länge inte tilldelningen äventyrar det nationella referensvärdet.

– Vårt förslag skulle göra förvaltningen mer förutsägbar, då miniminivåerna inte behöver ändras allt eftersom stammarnas utbredning och numerär förändras. Vi konstaterar också att referensvärdet för vargstammen behöver sänkas till de nivåer som riksdagen beslutat om, säger Gunnar Glöersen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick