Karl Hedin frikänns av Västmanlands tingsrätt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Medlemstidningen Svensk Jakt har följt alla turer kring misstankarna mot Karl Hedin. Foto: Faksimil från Svenskjakt.se

Karl Hedin frikänns av Västmanlands tingsrätt

Den uppmärksammade rättegången mot fyra personer i Västmanland har avgjorts av Västmanlands tingsrätt. Karl Hedin och tre andra personer frias helt från alla misstankar. – Jag tycker det är bra att domstolen har höga beviskrav när människor anklagas för allvarliga brott. Nu är det tydligt att den bevisning som åklagaren – vilka många bedömare tyckt varit undermålig – också höll en nivå som var långt ifrån det som krävs för en fällande dom, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-03-19

Torbjörn Larsson vill inte diskutera fallet i sig utan mer hålla sig till de principer som gäller när människor misstänks för jaktbrott.
– Att misstänkliggöra en person, hålla den häktad en lång tid, ta ifrån den sina jaktvapen är kraftiga ingrepp i människors frihet och rättigheter. Då ska det krävas hållbara bevis som i de allra flesta fall leder till en fällande dom. Men så är det inte när det gäller grova jaktbrott. Då anhålls och häktas människor trots så undermåliga bevis att de sällan leder fram till åtal.
Han menar att ingreppen i människornas liv och gatlopp i pressen är verkliga, vilket gör agerandet av staten helt oacceptabel.
Han vill att staten, samt åklagarkammaren, genomför en rejäl översyn hur de ska hantera personer som misstänks för illegal jakt.
– Ett rättssamhälle byggs av förtroende för polis, åklagare och domstolar. Men det sker alldeles för många misstag där oskyldiga människor kommer i kläm.
Torbjörn Larsson uttrycker förbundets uppfattning där man ser bristande jaktlig kompetens hos åklagare och även hos utredande poliser, en vacklande praxis kring hur grova jaktbrott ska hanteras, samt oklara regler hur tvångsmedel ska användas.
– De som bryter mot lagen ska naturligtvis åtalas och fällas. Svenska Jägareförbundet anser att all jakt ska ske inom lagens råmärken. Men oskuldspresumtionen, att man är oskyldig tills dom har fallit, gäller också jägare. Därför måste staten dra lärdom av sina misstag.
Torbjörn Larsson vill nu invänta och se vad efterspelet blir och om domen överklagas.
– Domstolar ska ha höga beviskrav. Och det är tydligt att åklagarens bevisning i detta fall höll en nivå som var långt ifrån det som krävs för en fällande dom, säger Torbjörn Larsson.


Fotnot. Medlemstidningen Svensk Jakt har gjort en heltäckande bevakning av alla händelser kring åtalet mot Karl Hedin och de tre andra personerna. Där kan man följa alla turer i målet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick